Fokus

28 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Fokus, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Otrevliga kunder gör jobbet svårare

2019-12-06

Kunder som inte hälsar, suckar eller pratar högt i telefon. Det är ett exempel på otrevligt bemötande i arbetslivet. Förutom stress och oro kan det leda till att de anställda presterar sämre och förlorar sitt engagemang i arbetet.

Vad händer med jobben när jorden blir varmare?

2019-11-21

Om medeltemperaturen stiger med 1,5 grad blir miljontals jobb i världen omöjliga att utföra. Det är jordbruket och byggsektorn i de fattigaste länderna som drabbas hårdast. I Sverige kommer värmeböljorna bli allt vanligare.

Många jobbar på fritiden

2019-09-04

En stor majoritet av Arbetslivs läsare tycker att det är viktigt att skilja på jobb och fritid. Trots det är det många som läser jobbmejl när de är lediga eller tar med sig jobb hem på kvällen. 

Misshandel i hemmet en fråga för chefen

2019-08-19

Precis som arbetsgivare bör ha beredskap för att hantera medarbetare som har alkoholproblem, bör det finnas beredskap för att hjälpa anställda som misshandlas av sin partner. Det anser Nationellt Centrum för kvinnofrid som jobbar för att höja kompetensen om våld i nära relationer.

Så vill Ylva Johansson minska dödsolyckorna

2019-04-03

Regeringen kraftsamlar för att råda bot på de stigande dödstalen i arbetslivet. Sex ministrar och en rad myndigheter är engagerade i arbetet. 

Allt fler vobbar

2019-02-13

Sju av tio tjänstemän väljer att vobba i stället för att vabba för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men en del känner sig otillräckliga gentemot sitt barn när de vobbar och vill helst slippa. Andra ser det som en möjlighet att få ökat inflytande över arbetet.

Regler om arbetsmiljö ska bli tydligare

2018-12-05

Arbetsmiljöverket jobbar för fullt med att se över sitt regelverk. Antalet föreskrifter ska bli färre, reglerna tydligare och onödiga detaljkrav tas bort. Men från fackligt håll riktas kritik mot att de allmänna råden rensas ut och farhågor finns att skyddsnivån sänks.

Tvååring har satt ljus på de mjuka frågorna

2018-06-08

Medvetenheten om det som brukar kallas mjuka arbetsmiljöfrågor har ökat sen föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, infördes för två år sedan. Men till skillnad mot den fysiska arbetsmiljön är riskerna inte lika synliga, vilket gör det förebyggande arbetet svårare.

Företagshälsovården används sällan förebyggande

2018-04-03

Företagshälsovård används ofta först när någon redan har blivit sjuk. För att få fler företag att arbeta förebyggande med arbetsmiljön krävs statligt stöd och revisioner, anser branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Framgångsrikt samarbete minskar stressen

2018-04-04

Stress är vanligt i konsultbranschen. Företaget Din samarbetspartner i Malmfälten arbetar tillsammans med företagshälsovården för att förebygga riskerna. Målsättningen är att inte ha någon arbetsrelaterad sjukfrånvaro alls.

Webbfråga

Så vill jag vara på jobbet 2020

  • Mer effektiv 16%  
  • Mindre stressad 53%  
  • Hjälpsammare 5%  
  • Jag är bra som jag är 25%  
Totalt antalet röster: 562