Distansarbete

17 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Distansarbete, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Coronakrisen ur ett chefsperspektiv

2020-09-04

Att leda på distans är en av de svåraste utmaningarna för svenska chefer under coronakrisen. Samtidigt har krisen fört med sig en mer positiv syn på digital utveckling, enligt två olika undersökningar från Ledarna.

Extra utmaning att leda på distans

2020-06-05

Flexibilitet, lyhördhet och tydlig kommunikation är viktiga verktyg för att leda sitt team på distans – men även medarbetarna har en viktig roll för att distansarbetet ska lyckas.

Distansarbete kan öka efter krisen

2020-05-13

Fyra av tio säger att de kommer jobba mer på distans efter coronakrisen. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till distansarbete.

Digitalt lärande ger nya möjligheter

2020-09-24

Kunskaper som sitter, lärande som sker på medarbetarnas villkor och i många fall lägre kostnader för utbildning. Det är några av fördelarna med att lära om arbetsmiljö digitalt.

Fyra nycklar till att lyckas som chef

2020-08-28

Distansarbete ställer högre krav på chefens förmåga att planera arbetet och skapa samhörighet och mening. Rapporten Jobbhälsoindex listar fyra nyckelfaktorer för ett framgångsrikt ledarskap under de nya förutsättningarna som pandemin fört med sig.

Struktur viktigt när distansarbete fortsätter

2020-08-11

För många av de som nu avslutar sin semester väntar fortsatt distansarbete. Struktur i vardagen är nyckeln för att orka med på lång sikt, enligt Johan Waara, psykolog och universitetslärare vid Uppsala universitet.

Viktigt att ta hänsyn till individens behov

2020-05-04

För att lyckas med uppgiften att leda medarbetare på distans behöver chefen se individens behov snarare än gruppens.  Det säger professor Lena Zander som forskar kring samarbete på distans.

Ännu viktigare med personlig kontakt

2020-04-28

Chefens stöd, i form av regelbunden återkoppling och engagemang i varje medarbetare, är extra viktigt under coronakrisen när många jobbar på distans. Det visar en ny studie.

Så fixar du en bra hemarbetsplats

2020-04-15

De flesta hem lämpar sig inte för dagligt jobb under lång tid. Men med några enkla medel går det att få till ett hyfsat hemmakontor.

Så kan krisen förändra kontorsjobben

2020-04-09

Kommer coronakrisen att leda till det slutgiltiga genombrottet för distansarbetet? Större personlig frihet, färre störningsmoment och mindre smittrisk är några fördelar. Men Susanna Toivanen, professor i sociologi, tror fortfarande vi behöver mänskliga möten.