Diskriminering

24 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Diskriminering, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Ny undersökning om hbtq-personers arbetsmiljö

2018-08-16

Fler än var fjärde hbtq-person har upplevt kränkande eller diskriminerande behandling på sin arbetsplats. Det visar en undersökning bland de anställda i Göteborgs stad.

Svårt få nytt jobb redan vid 40

2017-06-15

Medelålders och äldre har svårt att komma vidare till intervju när de söker jobb. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att man har sökt ett jobb faller kraftigt redan från 40-årsåldern och är närmast obefintlig i 60-årsåldern. Det visar en ny studie.

Många konstnärer diskriminerade

2017-03-14

Diskriminering är vanligare bland konstnärer än i andra yrkesgrupper. Det visar en rapport från Konstnärsnämnden om arbetsmiljön inom kultursektorn.

Svårt att berätta om dold funktionsnedsättning

2016-11-09

Har man skyldighet att berätta på jobbet att man har en dold funktionsnedsättning? Att vara öppen och berätta kan ge negativa konsekvenser, visar forskning.

Varannan kvinna känner sig diskriminerad

2016-09-16

Mer än varannan kvinna i Sverige, 52 procent, upplever att de blivit diskriminerade på jobbet på grund av att de är kvinnor. Det visar en undersökning från Manpower.

Skärpt lagstiftning ska minska diskriminering

2016-06-27

Från och med årsskiftet måste arbetsgivare förebygga diskriminering som är kopplad till kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det beslutade riksdagen nyligen.

Nya lagar påverkar arbetslivet

2015-01-07

Sedan årsskiftet kan fler anställda anmäla bristande tillgänglighet på jobbet som diskriminering. Det är en av flera lagjusteringar som kan få följder på landets arbetsplatser.

Diskriminering ingen tillfällighet

2014-08-28

Det är inte en enskild händelse som gör att anställda anmäler diskriminering utan ofta har de varit utsatta en längre tid. Det är också vanligt att fler på arbetsplatsen är drabbade. Det visar en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Bristande tillgänglighet är diskriminering

2014-03-04

Regeringen föreslår att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Genom skärpt lagstiftning ska personer med funktionsnedsättning lättare kunna driva sina rättigheter.

Kommentarer: 3

Bakgrundskoller kan strida mot lagen

2014-01-28

Allt fler företag begär utdrag ur brottsregistret för att göra bakgrundskontroller av arbetssökande. Men att registrera uppgifter om arbetssökandes brottshistorik och skulder strider mot lagen enligt en dom från kammarrätten.