Digitalisering

40 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Digitalisering, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Så blir livet på jobbet 2020

2019-12-03

Fler robotar i välfärden och industrin samt ett ökat klimatengagemang hos företagen. Det är några arbetslivstrender nästa år, enligt analysföretaget Kairos Future.

"Digitala plattformar stödjer inte sociala relationer"

2019-11-14

Digitala plattformar som Slack och Microsoft Teams är inte gjorda för sociala relationer utan för att lösa arbetsuppgifter. För att få en genuin känsla av gemenskap måste den sociala dimensionen vara en variabel i själva utformningen av systemen, anser forskare.

Unga väljer chatt framför e-post

2019-10-16

Chatt kan komma att ta över e-posten när de som är födda på 90- och 00-talet kommer ut i arbetslivet. Och pausen på jobbet kommer kanske inte ägnas åt sociala medier i framtiden, om man får tro en färsk rapport om svenskarnas internetvanor.

Så hanterar vi det flexibla arbetslivet

2019-09-17

Är du en privatlivsintegrerare eller en tidsseparerare? I en ny studie har chefer och medarbetare i tre företag intervjuats om hur de hanterar arbete och privatliv när tekniken gör det möjligt att jobba när som helst och var som helst.

Är du en scrollzombie?

2019-08-21

Uppdateringar, likes och chattar. Vi blir allt mer uppslukade av våra skärmar och frånvarande i nuet. Sociala medier styr vårt liv, anser författaren Sven Rollenhagen som myntat begreppet scrollzombie i en ny bok.

Smarta soptunnor ber själva om att tömmas

2019-05-24

Smarta soptunnor som meddelar när de behöver tömmas finns i flera kommuner och har nyligen lanserats i Karlstad. Det förbättrar både arbetsmiljön för renhållningsarbetare och minskar klimatpåverkan, säger de som testat.

Teknikkrångel begränsar lärare

2019-03-25

Undervisning och kontakt med föräldrar har till stora delar digitaliserats i den svenska skolan. Samtidigt uppger fyra av tio lärare att krångel med teknik, långsam uppkoppling och bristande it-support begränsar dem i arbetet. Det visar Skolverkets uppföljning av digitaliseringen.

Teknikstrul försvårar samarbete på distans

2019-02-14

Teknikstrul tar ofta tid och kraft i samarbete på distans. Ett problem kan vara att deltagarna inte ser hur deras egna aktiviteter på en gemensam arbetsyta uppfattas av kollegorna. Det har Stefan Nilsson, Högskolan Väst, försökt hitta en lösning på.

Digital teknik förbättrar snöröjares arbetsmiljö

2019-01-08

Just nu testas ett prognosstyrt system för halkbekämpning som innebär att det saltas redan innan det blir halt och endast på de vägsträckor där det behövs. Förutom att vinterväghållningen blir mer träffsäker, minskar det också maskinförarnas stress och risken för olyckor.

Nya kommunikationsverktyg skapar frustration

2018-11-13

E-posten har fått konkurrens av en rad andra digitala verktyg för kommunikation kollegor emellan. Tanken är att de ska förenkla samarbetet. Men enligt en ny undersökning anser drygt var tredje arbetstagare att det finns för många digitala samarbetsverktyg på arbetsplatsen.

Webbfråga

Så vill jag vara på jobbet 2020

  • Mer effektiv 16%  
  • Mindre stressad 53%  
  • Hjälpsammare 5%  
  • Jag är bra som jag är 25%  
Totalt antalet röster: 562