Coronaviruset

107 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Snabbtester på arbetsplatsen allt vanligare

2021-05-11

Smittspridning av covid-19 på en arbetsplats kan få förödande konsekvenser för verksamheten, men också för medarbetarnas hälsa. Därför har många företag valt att regelbundet snabbtesta sina anställda med hjälp av antigentester.

”Vi ser en väldigt hög smittrisk i skolan”

2021-04-28

Vilka branscher som varit mest utsatta för coronasmitta har växlat under pandemin. Inledningsvis var det vård och omsorg, men under den tredje vågen är det skola och förskola. Handeln har klarat sig relativt bra. Det är slutsatsen när Arbetsmiljöverket sammanfattar ett år med pandemi.

Återgång till jobbet möjlig efter vaccination

2021-04-26

Drygt två miljoner svenskar har fått minst en dos vaccin mot covid-19 och snart kommer den stora gruppen i arbetsför ålder få sin första spruta. Enligt Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, kan arbetsgivare känna sig trygga med att låta sina anställda återgå till arbetsplatsen efter vaccination.

Han förlorade sitt viktigaste arbetsverktyg

2021-04-22

Kock, sommelier, brandman och vårdpersonal. Många yrkesgrupper är beroende av luktsinnet. Så hur går det då om lukt och smak försvinner efter en covidinfektion? Och vad kan man göra för att få tillbaks sitt viktiga arbetsredskap?

Nära kontakter på jobbet ökar risken för svår covid

2021-04-06

Sjuksköterskor och trafiklärare är exempel på yrkesgrupper som riskerar att bli svårt sjuka och inlagda på sjukhus för covid-19. Det visar en ny studie från Arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Viktigt med plan för rehab vid långtidscovid

2021-03-22

Även om det fortfarande finns många kunskapsluckor när det gäller postcovid fungerar arbetsgivarens ansvar för rehabilitering på samma sätt som vid andra sjukdomar. Det innebär till exempel att anpassa arbetet så att den som är sjukskriven kan komma tillbaka till jobbet i sin takt.

Oroväckande hög smittspridning på arbetsplatserna

2021-03-16

Arbetsplatsen är vid sidan av hemmet nu den vanligaste platsen att bli smittad av covid-19. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff i veckan, där hon uppmanade arbetsgivarna att göra allt de kan för att minska smittspridningen.

Arbetshälsan kan påverkas under lång tid

2021-03-15

För ganska precis ett år sedan förändrades arbetslivet radikalt för många yrkesgrupper. Håkan Olsson, stf generaldirektör på Arbetsmiljöverket, befarar att vi redan nu ser efterverkningar som kan leda till ökad psykosocial ohälsa. Men det finns också positiva erfarenheter att ta med sig.

Pollen försvagar motståndskraften mot covid-19

2021-03-12

Pollen försämrar motståndskraften mot covid-19 även för personer som inte är allergiska. Det framkommer i en ny forskningsstudie som omfattar 31 länder på 5 kontinenter. Men det finns åtgärder för att minska halterna av pollen på arbetsplatsen. 

Parterna vill se vaccinationer på arbetsplatserna

2021-03-10

Fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden uppmanar nu regionerna att öppna upp för att företagshälsovården skulle kunna sköta vaccinering mot covid-19 direkt ute på arbetsplatserna. Tanken är att underlätta för anställda som har svårt att lämna sina jobb.