Coronaviruset

74 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Coronaviruset, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Munskydd på väg till jobbet – detta gäller

2021-01-07

Nyligen började Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken att gälla. Men för att de ska ha en skyddande effekt är det viktigt att använda både rätt sort samt använda dem på rätt sätt.

Rekordmånga covid-anmälningar

2020-12-11

Under första veckan i december fick Arbetsmiljöverket rekordmånga anmälningar om tillbud kopplade till covid-19. I våras handlade många anmälningar om att rutiner för att stoppa smitta saknades. Nu handlar de istället om smitta mellan kollegor.

Så ska trängseln i julhandeln minska

2020-11-25

Både Black Friday och julhandeln riskerar att öka smittspridningen, enligt Folkhälsomyndigheten. För att minska trängseln i butikerna har Svensk Handel därför tagit fram särskilda riktlinjer som ska öka säkerheten för kunder och personal.

Ändrade rörelsevanor under pandemin

2020-10-20

Stämmer det verkligen att man rör mindre på sig när man jobbar hemma? Det har forskare vid Göteborgs universitet försökt ta reda på genom att utveckla en mobilapp som mäter och visualiserar våra rörelser före och under pandemin.

Vårdpersonal erbjuds krisstöd

2020-10-16

Regeringen satsar en halv miljard kronor i krisstöd till sjukvårdspersonal samt personal inom äldreomsorgen som jobbat med covid-19-patienter. Risken för psykisk ohälsa kan öka om inte personalen får möjligheter att bearbeta sina upplevelser, enligt regeringen.

Ministern manar till fortsatt distansarbete

2020-09-25

Håll i och håll ut. Det var budskapet till arbetsgivarna när arbetsmarknadsminister Eva Nordmark höll presskonferens om coronapandemins effekter på arbetsmiljön.

Gravida ska inte jobba med covid-patienter

2020-09-21

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de utsätts för coronaviruset. Det slår nu Arbetsmiljöverket fast efter att ett skyddsombud i region Värmland begärt åtgärder.

Distans skyddar bättre än munskydd

2020-08-31

Vissa arbetsplatser har infört krav på att de anställda ska bära munskydd för att minska spridningen av coronaviruset. Men används munskyddet felaktigt kan den önskade effekten utebli, enligt Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi.

Arbetsmiljöskuld att vänta efter pandemin

2020-08-24

Under sommaren har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud kopplade till covid-19 minskat kraftigt. Men nu väntar inte bara en vårdskuld utan också en arbetsmiljöskuld, enligt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Minska smittspridningen i höst

2020-08-17

God ventilation, avstånd till kollegor och noggrann städning är några sätt att förebygga smittspridning på kontor, enligt Björne Olsson på Arbetsmiljöverket. Han spår att aktivitetsbaserade kontor kommer bli mindre vanliga till följd av pandemin.