Chef

113 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Chef, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Superchefer inspirerar andra att bli chefer

2020-01-09

Att hitta medarbetare med potential att axla chefsansvar är en av de viktigaste frågorna för många organisationer i dag. Nu visar forskning att talangfulla chefer, så kallade superchefer, spelar en nyckelroll för att hitta och behålla talanger.

Chefens viktigaste egenskaper

2019-12-18

Kompetent och samarbetsinriktad. Det är de viktigaste egenskaperna för chefer. De rankas lika högt av både kvinnor och män, visar en ny undersökning från Ledarna.

Chefens förutsättningar påverkar personalen

2019-09-23

Mellanchefer i äldreomsorgen behöver backas upp med stöd och resurser, annars ökar risken för stress samtidigt som ledarskapet blir lidande. Men även om det finns brister i förutsättningarna upplever de flesta arbetet som en positiv utmaning, visar en avhandling.

Ledarskapsutveckling kan ske i vardagen

2019-09-13

Ledarskapsutveckling kan ske på andra sätt än genom att skicka cheferna på kurser. Mycket kan göras i vardagen genom till exempel förändrade roller och arbetsuppgifter. 

Kvinnliga chefer rankas högre

2019-08-05

Företagsledare rankar kvinnliga chefer högre än manliga på en rad olika områden. Det visar en internationell studie publicerad i forskartidskriften Harvard Business Review.

Kvinnliga chefer förväntas vattna blommor

2019-05-23

Chefer inom vård och äldreomsorg är ofta kvinnor. De har i snitt nästan dubbelt så stort personalansvar som kollegor inom mansdominerade branscher. Ofta förväntas de göra uppgifter långt från sitt kärnuppdrag – som att vattna blommor, enligt en undersökning från Ledarna.

Att leda i skakiga tider

2019-05-22

Rädsla och osäkerhet. Ingen vet vad som kommer att hända – mer än att stora förändringar är på gång. Hur behåller man peppen och leder sina medarbetare när neddragningarna och varslen står för dörren?

Ta reda på fakta istället för att gissa

2019-05-15

Gissar du dig till arbetsplatsens problem och behov eller utgår du från fakta? Rätt svar är alltför ofta: du gissar. Det hävdar stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson som i en ny bok lanserar en metod för att utveckla organisationer baserat på fakta.

Så stöttar du dina medarbetare bäst

2019-05-14

Som chef ska man vara ett stöd för sina medarbetare och fånga upp om någon har för mycket att göra. Men det kan vara en utmaning om man själv är stressad.

Bättre kristänk med reflektion

2019-04-29

Att gemensamt tänka över hur man ska agera om man drabbas av brand, terrorattack eller elavbrott i en organisation är ett bra sätt att öka krismedvetenheten. Det säger Susanne Hede som skrivit en avhandling om hur väl förberedda svenska chefer är inför kriser.