Chef

104 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Chef, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Tillit till chefen får oss att lättare acceptera förändringar

2017-12-07

I arbetslivet pågår ständiga omorganisationer och andra förändringar som kräver vårt engagemang. Nu visar en avhandling att om vi känner förtroende för chefen och våra kollegor är vi bättre rustade att ta oss an nya utmaningar.

Ta hand om företagets intraprenör

2017-11-28

En entreprenör vet de allra flesta vad det är. Men vad är en intraprenör? Troligtvis inte den som syns eller hörs mest på jobbet – men kanske en av de viktigaste medarbetarna. 

Chefer med självmedkänsla mår bättre

2017-10-05

Dagens arbetsliv med ständiga förändringar och hög flexibilitet ställer orimliga krav på cheferna som får alltmer på sitt bord. Nu visar ny forskning att de chefer som är snälla mot sig själva och som kan koppla bort jobbet på fritiden mår bäst.

Varannan chef är vän med sina anställda på Facebook

2017-10-03

Varannan chef är Facebook-kompis med några av sina anställda. Oftast är det de anställda som skickar vänförfrågan. Det visar en undersökning från fackförbundet Unionen.

Så jobbar skandinaviska chefer

2017-08-30

Gemensamt för skandinaviska chefer är att involvera medarbetarna och att ge dem frihet under ansvar, enligt en ny undersökning från chefsorganisationen Ledarna. Annika Elias, ordförande för Ledarna, tror att det icke-hierarkiska ledarskapet är framtiden, men påpekar samtidigt att det ställer stora krav på den som är chef.

Kommentarer: 1

Människan i centrum för ny ledarskapsstandard

2017-06-12

Nyligen släpptes en svensk standard som visar på de affärsmässiga fördelarna med att fokusera på människan i en organisation. Den vänder sig till VD:ar, ledningsgrupper och styrelser och handlar om allt från mångfald till tillgänglighet.

Det får chefen att orka

2017-04-05

En hållbar ledare kan sätta gränser och har förmåga att känna medkänsla med sig själv. Det visar ett forskningsprojekt om det hållbara ledarskapet.

Så leder du medarbetare som jobbar på distans

2017-03-28

Att vara chef över medarbetare som sitter geografiskt spridda och jobbar på distans kommer bli allt vanligare i framtiden, enligt Carina Beckerman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Här tipsar hon om vad chefer som leder virtuellt ska tänka på för att skapa en god arbetsmiljö.

Utbildning ger säkrare chefer och nöjdare medarbetare

2017-02-22

Ledarskapsutbildningar stärker chefens självförtroende som ledare. Det gör i sin tur medarbetarna nöjdare, visar ett forskningsprojekt som jämfört effekterna av två olika ledarskapsutbildningar.

Kommentarer: 1

Ålder snarare än kön präglar chefen

2017-02-20

Kön är inte avgörande för vilka egenskaper en chef har, visar en studie vid Göteborgs universitet. Av åtta undersökta egenskaper var det bara benägenheten att ta risker som skilde könen åt. Däremot spelar åldern in för hur framträdande egenskaperna är hos en chefskandidat.

Kommentarer: 2