Chef

119 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Chef, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Destruktivt ledarskap kan ge hjärtbesvär

2020-03-16

Ett destruktivt ledarskap kan inte bara leda till ett dåligt arbetsklimat utan också till exempelvis hjärtsjukdom långt senare i livet. Det säger stressforskaren Anna Nyberg, som forskat kring ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa.

Att leda i ständig förändring

2020-02-19

Glöm bilden av chefen som hjälte och allvetare. Framtidens innovationssamhälle kräver chefer med en stor portion ödmjukhet, förmåga att ompröva idéer och omvandla osäkerhet till kreativitet.

Stor ökning av chefers ohälsa

2020-02-13

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Värst drabbade är kvinnliga chefer, enligt en ny rapport.

Superchefer inspirerar andra att bli chefer

2020-01-09

Att hitta medarbetare med potential att axla chefsansvar är en av de viktigaste frågorna för många organisationer i dag. Nu visar forskning att talangfulla chefer, så kallade superchefer, spelar en nyckelroll för att hitta och behålla talanger.

Chefens viktigaste egenskaper

2019-12-18

Kompetent och samarbetsinriktad. Det är de viktigaste egenskaperna för chefer. De rankas lika högt av både kvinnor och män, visar en ny undersökning från Ledarna.

Chefens förutsättningar påverkar personalen

2019-09-23

Mellanchefer i äldreomsorgen behöver backas upp med stöd och resurser, annars ökar risken för stress samtidigt som ledarskapet blir lidande. Men även om det finns brister i förutsättningarna upplever de flesta arbetet som en positiv utmaning, visar en avhandling.

Ledarskapsutveckling kan ske i vardagen

2019-09-13

Ledarskapsutveckling kan ske på andra sätt än genom att skicka cheferna på kurser. Mycket kan göras i vardagen genom till exempel förändrade roller och arbetsuppgifter. 

Kvinnliga chefer rankas högre

2019-08-05

Företagsledare rankar kvinnliga chefer högre än manliga på en rad olika områden. Det visar en internationell studie publicerad i forskartidskriften Harvard Business Review.

Kvinnliga chefer förväntas vattna blommor

2019-05-23

Chefer inom vård och äldreomsorg är ofta kvinnor. De har i snitt nästan dubbelt så stort personalansvar som kollegor inom mansdominerade branscher. Ofta förväntas de göra uppgifter långt från sitt kärnuppdrag – som att vattna blommor, enligt en undersökning från Ledarna.

Ta reda på fakta istället för att gissa

2019-05-15

Gissar du dig till arbetsplatsens problem och behov eller utgår du från fakta? Rätt svar är alltför ofta: du gissar. Det hävdar stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson som i en ny bok lanserar en metod för att utveckla organisationer baserat på fakta.