Chef

130 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Så är framtidens ledaregenskaper

2021-03-30

Chefer som är bra på sociala relationer har klarat sig bättre under pandemin än chefer som är specialister. Det säger psykologen Fredrik Bengtsson som stöttar chefer i att hantera ledarskap på distans.

Få tid att vara en bra ledare

2021-03-04

Hektiska arbetsdagar med hög arbetsbelastning och en fullbokad kalender är vardag för många chefer. Så hur gör man för att hinna med att också vara en god ledare?

Chefer får stöd inför svåra samtal

2021-02-25

Chefer ska förebygga ohälsa på jobbet, men många är osäkra på hur de ska närma sig medarbetare som inte verkar må bra. Det vill forskaren Therese Eskilsson vid Umeå universitet råda bot på genom att utveckla ett digitalt stöd för sådana samtal.

Därför vantrivs unga chefer

2021-02-03

Sverige har låg andel unga chefer jämfört med övriga länder i Europa. Dessutom funderar många av dem på att sluta. I ett forskningsprojekt vid Umeå universitet tittar man nu på vad unga chefer behöver för att trivas, må bra och vilja fortsätta i sin ledarroll.

Fyra nycklar till att lyckas som chef

2020-08-28

Distansarbete ställer högre krav på chefens förmåga att planera arbetet och skapa samhörighet och mening. Rapporten Jobbhälsoindex listar fyra nyckelfaktorer för ett framgångsrikt ledarskap under de nya förutsättningarna som pandemin fört med sig.

Konsten att våga prata om misslyckanden

2020-04-07

Att våga berätta om misstag på jobbet leder ofta till nya lärdomar och till att organisationen utvecklas. Särskilt viktigt med öppenhet är det i branscher där säkerheten är hög och där ett litet misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Destruktivt ledarskap kan ge hjärtbesvär

2020-03-16

Ett destruktivt ledarskap kan inte bara leda till ett dåligt arbetsklimat utan också till exempelvis hjärtsjukdom långt senare i livet. Det säger stressforskaren Anna Nyberg, som forskat kring ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa.

Att leda i ständig förändring

2020-02-19

Glöm bilden av chefen som hjälte och allvetare. Framtidens innovationssamhälle kräver chefer med en stor portion ödmjukhet, förmåga att ompröva idéer och omvandla osäkerhet till kreativitet.

Stor ökning av chefers ohälsa

2020-02-13

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Värst drabbade är kvinnliga chefer, enligt en ny rapport.

Superchefer inspirerar andra att bli chefer

2020-01-09

Att hitta medarbetare med potential att axla chefsansvar är en av de viktigaste frågorna för många organisationer i dag. Nu visar forskning att talangfulla chefer, så kallade superchefer, spelar en nyckelroll för att hitta och behålla talanger.

Webbfråga

Vad blir det till lunch om du jobbar hemma?

  • Rester el. snabbmat 46%  
  • Hämtmat 3%  
  • Flingor vid datorn 4%  
  • Hemlagat 47%  
Totalt antalet röster: 100