Arbetssjukdomar

11 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetssjukdomar, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Utomhusjobb ökar risken för hudcancer

2018-07-05

De som tillbringar större delen av arbetsdagen utomhus utsätts för högre halter av UV-strålning än forskarna hittills trott, enligt en dansk studie. Höga halter av UV-strålning ökar risken för att utveckla hudcancer.

Forskare varnar för risker med kvartsdamm

2018-05-18

I år inspekterar Arbetsmiljöverket närmare 2 000 byggarbetsplatser, med sikte på bland annat kvartsdamm, som kan ge allvarliga lungsjukdomar. Men forskare anser att gränsvärdet borde ha sänkts. Det är orimligt att arbetsgivarna själva ska behöva bedöma vad som är en acceptabel risk, säger professor Maria Albin.

Städsprej nästan lika skadligt som cigaretter

2018-03-21

Städerskor är den kvinnliga yrkesgrupp som i högst utsträckning uppger att de utsätts för luftföroreningar. Särskilt farliga är städsprejer eftersom kemikalierna sprids i luften. Följden kan bli att man drabbas av astma eller får en nedsatt lungkapacitet som är jämförbar med en rökares.

Långa arbetsdagar kan ge störd hjärtrytm

2018-03-15

Personer som arbetar mer än 55 timmar i veckan löper ökad risk att drabbas av förmaksflimmer jämfört med anställda som har en normal arbetsvecka. Det visar en stor internationell studie.

Små byggarbetsplatser granskas

2018-03-13

Arbetsmiljöverket vill öka kännedomen om risker kopplade till asbest och kvartsdamm. Med start i mars kommer de inspektera byggarbetsplatser runt om i landet.

Frisörer ska få hälsoundersökning

2017-08-17

Regelbundna hälsoundersökningar är en nyhet i kollektivavtalet för frisörer. Kontroll av allergier och muskelbesvär är några saker som hälsoundersökningarna ska innehålla.

Kommentarer: 1

Nya föreskrifter om kvartsdamm

2015-11-04

Mineralet kvarts finns i betong och frigörs exempelvis vid rivningsarbeten. Dammet som virvlar upp kan orsaka den allvarliga lungsjukdomen silikos. Nu kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som bland annat innebär skärpta krav på riskbedömning.

Nano – teknikrevolution eller hälsofara?

2018-06-11

Nano är en teknikrevolution som gör det möjligt att ge material de egenskaper vi vill att de ska ha vilket gör det möjligt att skapa mer avancerade produkter. Men det behövs mer forskning om hur nanomaterial ska hanteras för att undvika skador.

Sjukfrånvaron ökar bland unga

2018-06-05

Sjukfrånvaron minskar generellt, förutom bland unga i åldrarna 16–25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Stor minskning av anmälda arbetssjukdomar

2018-05-31

Antalet arbetssjukdomar minskade med hela 13 procent förra året. Minskningen är större bland kvinnor än bland män. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017.

Webbfråga

Kan du prata med din chef om hur du mår?

  • Ja, absolut! 47%  
  • Bara om fysiska krämpor 6%  
  • Det undviker jag helst 40%  
  • Har inte känt något behov 7%  
Totalt antalet röster: 193