Arbetssjukdomar

6 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetssjukdomar, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Städsprej nästan lika skadligt som cigaretter

2018-03-21

Städerskor är den kvinnliga yrkesgrupp som i högst utsträckning uppger att de utsätts för luftföroreningar. Särskilt farliga är städsprejer eftersom kemikalierna sprids i luften. Följden kan bli att man drabbas av astma eller får en nedsatt lungkapacitet som är jämförbar med en rökares.

Långa arbetsdagar kan ge störd hjärtrytm

2018-03-15

Personer som arbetar mer än 55 timmar i veckan löper ökad risk att drabbas av förmaksflimmer jämfört med anställda som har en normal arbetsvecka. Det visar en stor internationell studie.

Små byggarbetsplatser granskas

2018-03-13

Arbetsmiljöverket vill öka kännedomen om risker kopplade till asbest och kvartsdamm. Med start i mars kommer de inspektera byggarbetsplatser runt om i landet.

Frisörer ska få hälsoundersökning

2017-08-17

Regelbundna hälsoundersökningar är en nyhet i kollektivavtalet för frisörer. Kontroll av allergier och muskelbesvär är några saker som hälsoundersökningarna ska innehålla.

Kommentarer: 1

Nya föreskrifter om kvartsdamm

2015-11-04

Mineralet kvarts finns i betong och frigörs exempelvis vid rivningsarbeten. Dammet som virvlar upp kan orsaka den allvarliga lungsjukdomen silikos. Nu kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som bland annat innebär skärpta krav på riskbedömning.

Stor allergirisk att klippa nyfärgat hår

2017-10-04

Frisörer som klipper nyfärgat hår bör använda handskar. Annars är risken stor att de drabbas av allergier. Det visar en ny forskningsstudie från Karolinska Institutet.

Webbfråga

Skiljer du på jobb och fritid?

  • Jobbar bara på jobbet 28%  
  • Kollar ibland jobbmejl hemma 41%  
  • Jobbar när jag behöver oavsett tid och plats 22%  
  • Kan inte jobba på distans 10%  
Totalt antalet röster: 105