Arbetssjukdomar

25 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetssjukdomar, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Fler blir sjuka eller skadas av arbetet

2020-05-27

Både antalet anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor ökade förra året. Sett till olyckor är lagerarbete det yrke som är mest riskfyllt. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Ökad diabetesrisk i vissa yrken

2020-01-16

Fabriksarbetare, städare och yrkesförare hör till de yrkesgrupper som löper störst risk att få typ 2-diabetes, visar en unik studie vid Karolinska institutet. Många av diabetesfallen skulle kunna förebyggas genom hälsosammare matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Fler dör av stressrelaterade sjukdomar

2019-06-03

Varje år avlider cirka 3 000 personer i Sverige på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Medan sjukdomar som beror på fysiska faktorer som damm och motoravgaser minskar, ökar sjukdomar som beror på stress. Det visar en ny kartläggning från Arbetsmiljöverket.

Färre sjukskrivs på grund av värk i kroppen

2019-05-13

Risken att bli långtidssjukskriven på grund av besvär i muskler och skelett har minskat de senaste åren. Men det är fortfarande den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda i arbetaryrken. Byggnadsarbetare och städare är några utsatta yrkesgrupper.

Var tredje mår dåligt av jobbet

2018-11-28

De senaste tolv månaderna hade nästan tre av tio av Sveriges sysselsatta besvär av arbetet. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Ångest, sömnsvårigheter och problem med minne och koncentration är de vanligaste besvären.

Asbest skördar fortfarande liv

2018-11-08

Trots att asbest har varit förbjudet i över 35 år och reglerna för sanering är stenhårda inträffar fortfarande asbestrelaterade sjukdomsfall. En ny rapport visar dessutom att fem gånger fler människor dör i cancer i Sverige på grund av asbest än man tidigare trott.

Asbest skördar fortfarande liv

2018-10-24

Trots att asbest har varit förbjudet i över 35 år och reglerna för sanering är stenhårda inträffar fortfarande asbestrelaterade sjukdomsfall. En ny rapport visar dessutom att fem gånger fler människor dör i cancer i Sverige på grund av asbest än man tidigare trott.

Många nattpass i rad risk för gravida

2018-10-18

Gravida som har fler än tre nattpass i rad löper ökad risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning, enligt en dansk forskningsstudie. Överviktiga personer är särskilt utsatta.

Resistenta bakterier – inte bara en risk för patienter

2018-09-20

Antibiotikaresistens talas det mycket om ur ett patientperspektiv, men mindre känt är att det även kan vara ett arbetsmiljöproblem. Vårdpersonal på äldreboenden och kycklinguppfödare är exempel på utsatta yrkesgrupper.

Utomhusjobb ökar risken för hudcancer

2019-07-19

De som tillbringar större delen av arbetsdagen utomhus utsätts för högre halter av UV-strålning än forskarna hittills trott, enligt en dansk studie. Höga halter av UV-strålning ökar risken för att utveckla hudcancer.