Arbetssjukdomar

30 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

"Ingen ska behöva dö av sitt arbete"

2021-03-18

Regeringen vill höja ribban och utöka sin nollvision mot dödsolyckor till att även omfatta arbetsrelaterade sjukdomar. I en intervju med Arbetsliv ger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) sin syn på hur det ska gå till. Hon vill bland annat se över regelverket kring arbetsmiljön med fokus på arbetsrelaterad stress. 

Restauranganställda tvekar om yrkesval

2021-01-19

Restaurangpersonal, städare och cykelbud hör till de yrkesgrupper som upplever tuffast krav i arbetet. Många tror inte att de kommer att orka vara kvar i sitt yrke om två år, visar en ny rapport.

Arbeten som kan orsaka reumatism

2020-11-17

Betongarbetare som utsätts för kvartsdamm på jobbet har en ökad risk att drabbas av ledgångsreumatism. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och reumatism.

Stor ökning av arbetssjukdomar

2020-10-14

Antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat dramatiskt under första halvåret 2020, enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket. Den största ökningen har skett inom vård och omsorg och kan kopplas till covid-19.

Fler blir sjuka eller skadas av arbetet

2020-05-27

Både antalet anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor ökade förra året. Sett till olyckor är lagerarbete det yrke som är mest riskfyllt. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Ökad diabetesrisk i vissa yrken

2020-01-16

Fabriksarbetare, städare och yrkesförare hör till de yrkesgrupper som löper störst risk att få typ 2-diabetes, visar en unik studie vid Karolinska institutet. Många av diabetesfallen skulle kunna förebyggas genom hälsosammare matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Fler dör av stressrelaterade sjukdomar

2019-06-03

Varje år avlider cirka 3 000 personer i Sverige på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Medan sjukdomar som beror på fysiska faktorer som damm och motoravgaser minskar, ökar sjukdomar som beror på stress. Det visar en ny kartläggning från Arbetsmiljöverket.

Färre sjukskrivs på grund av värk i kroppen

2019-05-13

Risken att bli långtidssjukskriven på grund av besvär i muskler och skelett har minskat de senaste åren. Men det är fortfarande den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda i arbetaryrken. Byggnadsarbetare och städare är några utsatta yrkesgrupper.

Var tredje mår dåligt av jobbet

2018-11-28

De senaste tolv månaderna hade nästan tre av tio av Sveriges sysselsatta besvär av arbetet. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Ångest, sömnsvårigheter och problem med minne och koncentration är de vanligaste besvären.

Asbest skördar fortfarande liv

2018-11-08

Trots att asbest har varit förbjudet i över 35 år och reglerna för sanering är stenhårda inträffar fortfarande asbestrelaterade sjukdomsfall. En ny rapport visar dessutom att fem gånger fler människor dör i cancer i Sverige på grund av asbest än man tidigare trott.