Arbetsolyckor och arbetsskador

103 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsolyckor och arbetsskador, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Skrämmande budskap minskar inte arbetsskador

2019-06-10

Att ta till skrämselpropaganda som ett sätt att minska arbetsskador kan få motsatt effekt. Det väcker försvarsmekanismer och rädsla men leder inte till konkreta handlingar för att minska riskerna, enligt en ny studie.

Många dödsolyckor i januari

2019-01-31

Bara i januari har åtta människor mist livet på jobbet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har nu bjudit in fack och arbetsgivare för ett samtal om dödsolyckorna.

Tips - så undviker du halkolyckor

2019-01-14

Under vintermånaderna sker många fallolyckor i arbetslivet. Yrkesgrupper som helt eller delvis jobbar utomhus löper störst risk. Och mest utsatta är medelålders kvinnor inom omsorgen. 

Dödsolyckorna ökade förra året

2019-01-14

2018 blev det fjärde året i rad som antalet dödsolyckor i arbetslivet ökade. Flest dödsolyckor skedde inom bygg- samt transportsektorn. Det visar preliminära siffror från Arbetsmiljöverket.

Judo på jobbet minskar risk för fallolyckor

2018-10-16

Ett byggföretag och en förskola. Det är exempel på arbetsplatser som fått fallträning av judoexperter genom ett projekt som Svenska Judoförbundet driver tillsammans med AFA Försäkring.

Nattarbete ökar risken för arbetsolyckor

2018-09-17

Personer som jobbar natt löper större risk att skada sig på jobbet än anställda som jobbar dagtid. Det visar en dansk forskningsstudie.

Så påverkas arbetsmiljön av ett varmare klimat

2018-08-07

Den rekordvarma och torra sommaren har gett en försmak av vad ett varmare klimat kan innebära. I arbetslivet kan extrem hetta göra att vissa arbetsuppgifter blir omöjliga att genomföra.

Arbetsmiljön i stallet glöms bort

2018-06-14

Att jobba i stall ses mer som en hobby än som ett riktigt jobb. Det är förödande för arbetsmiljön och säkerheten i stallen konstaterar Arbetsmiljöverket som nyligen granskat hästnäringen.

Sjukfrånvaron ökar bland unga

2018-06-05

Sjukfrånvaron minskar generellt, förutom bland unga i åldrarna 16–25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Stor minskning av anmälda arbetssjukdomar

2018-05-31

Antalet arbetssjukdomar minskade med hela 13 procent förra året. Minskningen är större bland kvinnor än bland män. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017.