Arbetsolyckor och arbetsskador

133 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsolyckor och arbetsskador, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Dödsolycka blev vändpunkt för renhållningsbolaget

2018-03-09

Det räcker inte med rutiner och regler för att fixa en bra arbetsmiljö. Det insåg Ragn-Sells och satte istället ljuset på beteenden. Resultatet blev en drastisk minskning av antalet arbetsskador och olyckor.

Få anmäler arbetsskador inom hotell- och restaurang

2018-02-07

Under februari kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen. Syftet med inspektionen är att undersöka om företagen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Judo på jobbet ska minska fallolyckor

2018-01-29

Svenska Judoförbundet ska hjälpa arbetsplatserna att förebygga fallolyckor. Bakom initiativet står AFA Försäkring. Att ramla på jobbet är den vanligaste typen av arbetsolycksfall och många skadas allvarligt.

Kommentarer: 2

Fem enkla frågor förutsäger risken för olyckor

2018-01-29

Genom att besvara fem enkla frågor går det att förutsäga risken för olyckor. Om en enda fråga visar att det finns brister i säkerhetsarbetet fördubblas risken för en olycka, visar ny forskning.

Brännskador vanligaste olyckan i restaurangbranschen

2017-10-23

Den vanligaste arbetsolyckan inom handel och restaurang är ett fall eller en brännskada. Och även om sjukskrivningarna är färre där än i andra branscher så ökar de psykiska diagnoserna.

Osämja på jobbet bakom sjukskrivningar

2017-06-07

Anmälningarna om kvinnor som mår dåligt på jobbet till följd av stress, mobbning och konflikter på jobbet fortsätter att öka. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Även lindriga elolyckor ger bestående men

2017-06-07

Även lindriga elolyckor kan ge nervskador som visar sig senare i livet. Efter elolycksfall är det viktigt att bli noggrant undersökt i sjukvården, konstaterar Lars Jansson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Ny granskning av bemanningsbranschen

2017-06-05

Korta anställningar och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser kan göra att bemanningsbranschen är mer utsatt för olyckor än andra branscher. En granskning som Arbetsmiljöverket gjort visar att det finns brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö. Men branschorganistaionen Bemanningsföretagen är kritiska till granskningen.

Äldre skadar sig allvarligare på jobbet

2017-06-01

Äldre anställda drabbas oftare av allvarliga olyckor på jobbet. Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport över arbetsskador och arbetssjukdomar.

Lär av flyget för att förebygga dödsolyckor

2017-05-08

Tillbudsrapportering är inte det bästa sättet att förebygga arbetsrelaterade dödsolyckor på. Det hävdar professorerna Bengt Järvholm och Ulf Björnstig som för Arbetsmiljöverkets räkning gjort en kunskapssammanställning om dödsolyckor på jobbet.