Arbetsolyckor och arbetsskador

112 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsolyckor och arbetsskador, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Byggelever lär sig undvika risker i säkerhetspark

2020-06-24

Nu får elever på gymnasieskolans byggprogram träna på att undvika olyckor på Sveriges första säkerhetspark. Projektet är ett samarbete mellan branschorganisationen Byggföretagen och AFA Försäkring.

Kvinnor skadar sig oftare på väg till jobbet

2020-06-11

Män drabbas oftare av allvarliga olyckor på jobbet. Men kvinnor drabbas betydligt oftare än män av olyckor på väg till eller från arbetet. Det visar AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport.

Färre dör i jobbet

2020-01-13

Efter några mörka år ser antalet dödsolyckor i arbetslivet ut att minska, enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket. Men det är helt orimligt att ligga på 10-12 dödsfall om året i byggbranschen, anser Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Så kan olyckorna bland underentreprenörer minska

2019-12-13

Vid olyckor i byggbranschen är det ofta anställda hos underentreprenörer som drabbas. I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet studerat hur entreprenörers arbetsmiljö kan bli säkrare.

Webbtjänst underlättar vid arbetsskada

2019-10-03

Vid en arbetsskada kan det vara svårt att ha koll på vilket ekonomiskt stöd man har rätt till, vart man ska vända sig och när. För att underlätta i den processen har Försäkringskassan och AFA Försäkring tagit fram Arbetsskadeguiden – ett kostnadsfritt verktyg på webben.

Skrämmande budskap minskar inte arbetsskador

2019-06-10

Att ta till skrämselpropaganda som ett sätt att minska arbetsskador kan få motsatt effekt. Det väcker försvarsmekanismer och rädsla men leder inte till konkreta handlingar för att minska riskerna, enligt en ny studie.

Många dödsolyckor i januari

2019-01-31

Bara i januari har åtta människor mist livet på jobbet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har nu bjudit in fack och arbetsgivare för ett samtal om dödsolyckorna.

Tips - så undviker du halkolyckor

2019-01-14

Under vintermånaderna sker många fallolyckor i arbetslivet. Yrkesgrupper som helt eller delvis jobbar utomhus löper störst risk. Och mest utsatta är medelålders kvinnor inom omsorgen. 

Dödsolyckorna ökade förra året

2019-01-14

2018 blev det fjärde året i rad som antalet dödsolyckor i arbetslivet ökade. Flest dödsolyckor skedde inom bygg- samt transportsektorn. Det visar preliminära siffror från Arbetsmiljöverket.

Judo på jobbet minskar risk för fallolyckor

2018-10-16

Ett byggföretag och en förskola. Det är exempel på arbetsplatser som fått fallträning av judoexperter genom ett projekt som Svenska Judoförbundet driver tillsammans med AFA Försäkring.