Arbetsolyckor och arbetsskador

94 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsolyckor och arbetsskador, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Judo på jobbet minskar risk för fallolyckor

2018-10-16

Ett byggföretag och en förskola. Det är exempel på arbetsplatser som fått fallträning av judoexperter genom ett projekt som Svenska Judoförbundet driver tillsammans med AFA Försäkring.

Nattarbete ökar risken för arbetsolyckor

2018-09-17

Personer som jobbar natt löper större risk att skada sig på jobbet än anställda som jobbar dagtid. Det visar en dansk forskningsstudie.

Så påverkas arbetsmiljön av ett varmare klimat

2018-08-07

Den rekordvarma och torra sommaren har gett en försmak av vad ett varmare klimat kan innebära. I arbetslivet kan extrem hetta göra att vissa arbetsuppgifter blir omöjliga att genomföra.

Arbetsmiljön i stallet glöms bort

2018-06-14

Att jobba i stall ses mer som en hobby än som ett riktigt jobb. Det är förödande för arbetsmiljön och säkerheten i stallen konstaterar Arbetsmiljöverket som nyligen granskat hästnäringen.

Sjukfrånvaron ökar bland unga

2018-06-05

Sjukfrånvaron minskar generellt, förutom bland unga i åldrarna 16–25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Stor minskning av anmälda arbetssjukdomar

2018-05-31

Antalet arbetssjukdomar minskade med hela 13 procent förra året. Minskningen är större bland kvinnor än bland män. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017.

Skärskador från verktyg vanliga bland unga

2018-05-14

Maskiner och verktyg ligger bakom många olyckor inom industri och byggverksamhet. En stor andel av skadorna är skärskador från knivar, enligt en ny rapport.

Dödsolycka blev vändpunkt för renhållningsbolaget

2018-03-09

Det räcker inte med rutiner och regler för att fixa en bra arbetsmiljö. Det insåg Ragn-Sells och satte istället ljuset på beteenden. Resultatet blev en drastisk minskning av antalet arbetsskador och olyckor.

Få anmäler arbetsskador inom hotell- och restaurang

2018-02-07

Under februari kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen. Syftet med inspektionen är att undersöka om företagen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Judo på jobbet ska minska fallolyckor

2018-01-29

Svenska Judoförbundet ska hjälpa arbetsplatserna att förebygga fallolyckor. Bakom initiativet står AFA Försäkring. Att ramla på jobbet är den vanligaste typen av arbetsolycksfall och många skadas allvarligt.

Kommentarer: 2