Arbetsmiljöarbete

170 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsmiljöarbete, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Det förenar Sveriges bästa arbetsgivare

2019-06-19

Nyligen utsåg Nyckeltalsinstitutet Sveriges bästa arbetsgivare. Vinnarna är företag som går i bräschen för bättre arbetsvillkor genom mindre arbetsgrupper, gott ledarskap, jämställdhet och hållbarhet.

"Det får hellre kosta lite mer. Bara det är säkert."

2019-06-17

Ordning och reda och god planering. Det är grunden för en säker arbetsmiljö, enligt lantbrukaren Anna Kristoffersson i skånska Veberöd. Hon trivs med friheten som jobbet innebär men baksidan är stress och svårigheter att få tag på extrapersonal.

Farligare än man kan tro

2019-06-13

Självständigt, naturnära och en hög känsla av samhällsnytta. Att vara lantbrukare har många fördelar. Samtidigt är det ett av Sveriges farligaste yrken.

"Det får hellre kosta lite mer, bara det är säkert"

2019-05-29

Ordning och reda och god planering. Det är grunden för en säker arbetsmiljö, enligt lantbrukaren Anna Kristoffersson i skånska Veberöd. Hon trivs med friheten som jobbet innebär men baksidan är stress och svårigheter att få tag på extrapersonal.

Storleken på arbetsgruppen påverkar hälsan

2019-05-20

Storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Ju större arbetsgrupper desto högre risk för sjukfrånvaro och konflikter, enligt en ny undersökning.

Akut brist på företagsläkare

2019-05-17

Företagshälsovården lider skriande brist på företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer och andra yrkesgrupper. För att säkra återväxten behöver utbildningsvägarna bli fler och yrkesstatusen höjas, visar en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Arbetsmiljökunskap behövs i styrelser

2019-04-10

Just nu pågår en unik studie om styrelsens roll för att främja hälsa och säkerhet på företagen. Studien bygger på djupintervjuer med styrelseledamöter i 13 stora bolag.

HR behöver arbetsmiljökompetens

2019-03-27

Det behövs fler arbetsmiljöexperter på HR-avdelningar i kommuner och regioner. Det visar en studie av vilken betydelse HR har för det systematiska arbetsmiljöarbetet i sex kommuner och regioner.

Så kan förskollärares arbetsmiljö bli bättre

2019-03-18

Utrymme för återhämtning och kollegiala nätverk. Det är några saker som skulle kunna minska den psykiska ohälsan bland förskollärare, visar en ny rapport.

Lär dig skona rösten

2019-03-07

Hur påverkar arbetsmiljön operasångares röster och vad är det som gör att rösten slits? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på. Resultaten kan även användas för andra yrkesgrupper som har rösten som redskap, som till exempel lärare och callcenterpersonal.