Arbetsklimat

118 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om jämställdhet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Årets julbord är digitalt

2020-12-04

På de flesta arbetsplatser blir julfesten inställd i år. Men behovet av att mötas och umgås med sina kollegor är kanske större än någonsin. Industriföretaget Elcee i Nacka har därför valt att satsa på en digital julfest med frågesport via mobilen och julmiddag på distans.

Tron på ledningens kompetens viktig för trivsel

2020-11-13

Tilltro till den egna organisationens förmåga att hantera en omställning påverkar trivsel och hälsa hos medarbetarna. Det visar en ny studie, som undersökt arbetsmiljön i Svenska kyrkan.

Det kan du lära dig av konflikterna

2020-10-15

Konflikter uppstår förr eller senare på de flesta arbetsplatser. De riskerar att leda till dålig stämning, prestationsförsämring och i värsta fall psykisk ohälsa. Men rätt hanterat kan de i stället utveckla både individ och organisation.

Ta trafikljus till hjälp vid konflikter

2020-09-23

Det är viktigt att ta tag i konflikter på jobbet innan de eskalerar och riskerar att försämra trivsel och produktivitet. För att börja nysta i det som skaver finns verktyg att ta hjälp av.

Det gnälls det mest om på jobbet

2020-09-11

Chefen och arbetsuppgifterna hör till de ämnen som det gnälls mest om på jobbet. Nästan hälften av svenskarna ser gnäll som ett arbetsmiljöproblem, enligt en undersökning.

Etikrond lindrar stressen

2020-05-25

Under coronapandemin har vårdpersonal ställts inför många tuffa situationer och etiska dilemman. Men med hjälp av etikronder kan förståelsen för olika perspektiv öka och samarbetsklimatet bli bättre, visar forskning.

Mobil i kassan påverkar butikspersonalen

2020-02-24

Kunder som tittar ner i mobilen i stället för att interagera med kassapersonalen är ett allt vanligare inslag i butiker. En ny studie visar att det kan få negativa konsekvenser. I synnerhet för butiksanställda som månar om att ge god service.

Chefer och medarbetare ser olika på arbetsmiljön

2020-02-18

Blir inte arbetsklimatet bättre trots att ni i åratal gjort mätningar och olika insatser? Det kan bero på att chefer och medarbetare har olika problembild och olika syn på hur bra arbetsmiljön egentligen är, enligt en ny forskningsstudie.

Föräldrar förpestar lärares arbetsmiljö

2020-02-07

Sociala medier gör det lättare att kommunicera. Men när lärare i skolan hängs ut på Facebook blir det ett arbetsmiljöproblem. Nu ska forskare vid Malmö Universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

Så skapar ni en hälsofrämjande arbetsmiljö

2019-10-29

Visionen om en hälsofrämjande arbetsplats kan verka luddig och det kan vara svårt att förstå hur man når dit. Men det finns konkreta tips om hur vägen mot visionen kan bli just konkret. Det handlar om beteenden.

Webbfråga

Hur påverkas du av att vara hemma mer under pandemin?

  • Känner mig ensam 31%  
  • Har svårt att få till rutiner 19%  
  • Planerar framåt för att orka 10%  
  • Gillar att mysa hemma 40%  
Totalt antalet röster: 156