Arbetsklimat

113 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Arbetsklimat, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Ta trafikljus till hjälp vid konflikter

2020-09-23

Det är viktigt att ta tag i konflikter på jobbet innan de eskalerar och riskerar att försämra trivsel och produktivitet. För att börja nysta i det som skaver finns verktyg att ta hjälp av.

Det gnälls det mest om på jobbet

2020-09-11

Chefen och arbetsuppgifterna hör till de ämnen som det gnälls mest om på jobbet. Nästan hälften av svenskarna ser gnäll som ett arbetsmiljöproblem, enligt en undersökning.

Det kan du lära dig av konflikterna

2020-09-09

Konflikter uppstår förr eller senare på de flesta arbetsplatser. De riskerar att leda till dålig stämning, prestationsförsämring och i värsta fall psykisk ohälsa. Men rätt hanterat kan de i stället utveckla både individ och organisation.

Etikrond lindrar stressen

2020-05-25

Under coronapandemin har vårdpersonal ställts inför många tuffa situationer och etiska dilemman. Men med hjälp av etikronder kan förståelsen för olika perspektiv öka och samarbetsklimatet bli bättre, visar forskning.

Mobil i kassan påverkar butikspersonalen

2020-02-24

Kunder som tittar ner i mobilen i stället för att interagera med kassapersonalen är ett allt vanligare inslag i butiker. En ny studie visar att det kan få negativa konsekvenser. I synnerhet för butiksanställda som månar om att ge god service.

Chefer och medarbetare ser olika på arbetsmiljön

2020-02-18

Blir inte arbetsklimatet bättre trots att ni i åratal gjort mätningar och olika insatser? Det kan bero på att chefer och medarbetare har olika problembild och olika syn på hur bra arbetsmiljön egentligen är, enligt en ny forskningsstudie.

Föräldrar förpestar lärares arbetsmiljö

2020-02-07

Sociala medier gör det lättare att kommunicera. Men när lärare i skolan hängs ut på Facebook blir det ett arbetsmiljöproblem. Nu ska forskare vid Malmö Universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

Så skapar ni en hälsofrämjande arbetsmiljö

2019-10-29

Visionen om en hälsofrämjande arbetsplats kan verka luddig och det kan vara svårt att förstå hur man når dit. Men det finns konkreta tips om hur vägen mot visionen kan bli just konkret. Det handlar om beteenden.

Lärare vågar inte ingripa

2019-10-14

Mer än hälften av alla lärare har tvekat att ingripa när elever stör i klassrummet av rädsla för att bli anmälda till Skolinspektionen. Lärarförbundet kräver nu att regeringen ser över skollagen så att lärarnas befogenheter blir tydligare.

Arbetsmiljön viktigaste faktorn när unga akademiker söker jobb

2019-09-18

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö är viktigast när studenter och akademiker i början av karriären ska välja arbetsplats. Det visar en undersökning där drygt 7 000 unga akademiker svarat.