Äldre

15 artiklar

Här samlar vi nyheter, reportage och andra artiklar som handlar om Äldre, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Chefer ser negativt på äldre

2020-02-07

Chefen har stor betydelse för om äldre medarbetare känner sig värdefulla och behövda på arbetsplatsen. Men tyvärr finns det många negativa och stereotypa föreställningar om äldre, enligt en ny rapport.

Äldre skadar sig oftare på jobbet

2020-01-07

Äldre anställda löper högre risk för sjukfrånvaro än yngre, men orsakerna är olika. Bland dem som är 56 plus dominerar rygg- och ledbesvär. Bland yngre ligger psykiska diagnoser i topp.

Allt fler över 65 jobbar

2019-10-15

Allt fler fortsätter att arbeta trots att de fyllt 65 år. Ökningen märks både bland tjänstemän och arbetare. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Ålderism slår hårt mot kvinnor

2019-10-08

Äldre personer har svårare att få jobb och deras löneutvecklingen bromsar in. För kvinnor i akademikeryrken tycks 50 år vara ett inofficiellt "bäst-före-datum", enligt en ny rapport.

Fler lediga dagar motiverar äldre att jobba kvar

2019-09-27

Flexibla arbetstider, mer ledig tid och anpassningar av arbetet. Det kan få äldre att stanna kvar längre i arbetslivet, enligt en dansk forskningsstudie.

Uppgörelsen om pensionerna klar

2017-12-14

Under torsdagen presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) en uppgörelse mellan de sex partier som ingår i den så kallade pensionsgruppen. Uppgörelsen innebär bland annat höjd pensionsålder.

Mindre sjukfrånvaro om äldre får trappa ner

2017-11-20

I Skåne testar ett antal företag och organisationer en modell för att anpassa arbetet efter vilken ålder och livssituation de anställda har. Bland annat får äldre medarbetare möjlighet att gå ner i tid utan att förlora pensionsersättning.

Inte svårare att lära nytt vid 50

2017-10-18

Redan i medelåldern blir det svårare att få nytt jobb. Det beror bland annat på en föreställning om att äldre har svårare att lära sig nya saker. Men det motsägs av en stor svensk forskningsstudie.

Allt fler äldre jobbar kvar

2017-10-11

Tre av fyra män i åldrarna 60–64 år är kvar i arbetslivet. Det är en ökning med 20 procentenheter sedan slutet av 1990-talet, enligt en ny studie. Bättre hälsa hos äldre är en förklaring till ökningen.

Så ska äldre lockas att jobba längre

2017-05-18

Active ageing heter ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå som ska underlätta för arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet högt upp i åldrarna. Arbetsanpassning, arbetsrotation och kompetens- och karriärutveckling är några föreslagna åtgärder.

Webbfråga

Så vill jag vara på jobbet 2020

  • Mer effektiv 16%  
  • Mindre stressad 53%  
  • Hjälpsammare 5%  
  • Jag är bra som jag är 25%  
Totalt antalet röster: 562