Publicerad 11 oktober 2017

Allt fler äldre jobbar kvar

Pensionsålder

Tre av fyra män i åldrarna 60–64 år är kvar i arbetslivet. Det är en ökning med 20 procentenheter sedan slutet av 1990-talet, enligt en ny studie. Bättre hälsa hos äldre är en förklaring till ökningen.

Sverige är det EU-land som har den största andelen 55–64-åringar som förvärvsarbetar. Det visar en studie av forskarna Lisa Laun och Mårten Palme vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Bland männen är ökningen störst. I slutet av 1990-talet förvärvsarbetade 55 procent av männen i åldrarna 55–64 år mot 75 procent i dag. Men även bland kvinnorna märks en ökning de senaste åren.

En förklaring till att vi jobbar längre är förbättrad hälsa hos äldre, enligt rapportförfattarna. Sedan 1980-talet har männens medellivslängd ökat. Om 50 år kan medellivslängden ha ökat med fem år för kvinnor och sju år för män. Fler äldre skattar också sin hälsa som god och uppger att de kan springa 100 meter och gå i trappor.

Även åtstramningar i sjukförsäkringen har gjort att färre går i förtida pension. Pensionsreformen 1998 som innebar att det blev lönsamt att fortsätta arbeta efter 65 verkar också haft betydelse, enligt rapporten.

Däremot verkar arbetsmiljöfaktorer spela mindre roll. Trots att den fysiska arbetsmiljön blivit avsevärt bättre sen slutet av 1990-talet har rapportförfattarna inte hittat något stöd för att det gjort att vi arbetar längre.

– Det vi ser ligger väl i linje med tidigare forskning, men mer finns kvar att göra. Delarna är naturligtvis inte heller frikopplade från varandra, säger Lisa Laun i en kommentar.

Ladda ner rapporten: "Vad förklarar de senaste årens ökade arbetskraftsdeltagande i Sverige"

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör 08-402 02 52

Taggar: Äldre

    • Göte Larsson
    • / 05:22, 11 oktober 2017
    • /

    Massor av jobb kräver inte längre tunga fysiska insatser. Man klickar, styr m spakar eller jobbar framför datorn. Jag är 76, och jobbar mina 70 tim /vecka som alltid. Mår förträffligt o trivs med det.

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2018-04-11
Regler för kommentarer