Publicerad 4 december 2013

Så säger lagen om ledighet

Pussel på jobbet En medarbetare har rätt att vara ledig från arbetet av vissa lagstadgade skäl. Andra regler om rätt till ledighet kan finnas i kollektivavtal. Medarbetaren och arbetsgivaren kan även komma överens om ledighet av andra skäl. Gör i så fall en skriftlig överenskommelse om ledigheten.

Föräldraledighet
Enligt föräldraledighetslagen (1995:584) har du som är förälder rätt att vara ledig från din anställning fram till dess att barnen fyllt ett och ett halvt år. Därefter har du rätt att förkorta din arbetstid fram till dess att barnet fyller åtta år. Arbetsgivare får inte missgynna anställda på grund av föräldraledighet.

Vård av barn
Den som är förälder till ett barn under 12 år har rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet blir sjukt. Tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till en annan person som väljer att avstå från arbete för att ta hand om barnet. 

Vård av anhöriga
Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan du få närståendepenning. Till närstående räknas anhöriga, men även andra som har nära relationer med den sjuke. Det kan till exempel vara vänner eller grannar. Flera närstående kan turas om i vården.

Ledighet vid dödsfall och begravning
När en nära anhörig dör har du enligt ”Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (SFS: 1998:209)”rätt till ledighet från ditt arbete. Men lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet. Permission innebär kort ledighet utan löneavdrag. Arbetsgivaren bestämmer omfattningen av permissionen utifrån kollektivavtalet. Även om arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal anses det vara praxis och god sed inom arbetslivet att permission beviljas när någon nära anhörig dör. Om din arbetsgivare inte medger permission men du själv tillhör en facklig organisation kan du vända dig dit och be dem förhandla om permission för din räkning.

Läkarbesök
En vanlig missuppfattning är att man som anställd har rätt till ledighet, betald eller obetald, för att gå till läkare och tandläkare. Som anställd har du inte automatiskt rätt att gå till läkare eller tandläkare på arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få tjänstledigt (ledigt utan betalning). Många företag har inskrivet i sina kollektivavtal om man som anställd har rätt till ledighet med betalning samt vilka läkarbesök det gäller.

Politiska uppdrag
Enligt kommunallagen har anställda med politiska uppdrag i riksdag, landsting eller kommun rätt till tjänstledighet.

Marianne Zetterblom

Taggar: ArtikelserieArbetstid

  • / 06:46, 10 februari 2015
  • / Anmäld

  Hej! Min son på 7 år ska genomgå en somatisk bedömning på barn och ungdomsmedicin där dem vill att båda föräldrar ska närvara. Vad har man för rätt till ledighet när det gäller sina barns hälsa? Barnets pappa säger att han inte kan ta ledigt.
  Mvh

  • / 03:22, 5 februari 2015
  • / Anmäld

  Hej Ladan, sjukskrivning är väl ett alternativ om du inte klarar av att jobba på grund av sorgen?

  • / 09:01, 21 januari 2015
  • / Anmäld

  Beklagar din sorg! Det bästa är att du vänder dig till din arbetsgivare samt till Försäkringskassan med din fråga hur länge du kan vara borta från jobbet på grund av ett dödsfall.

  • / 08:35, 20 januari 2015
  • / Anmäld

  Hej!min gick bort för 4dagar sen men hon dog i hemlandet och jag inget möjlighet att åka men mådde så dålig orkar inte jobba.Jag undrar hur många dagar har jag rätt att stanna hemma med betalt?

  • / 08:52, 23 december 2014
  • / Anmäld

  Johan, kolla vad som gäller för läkarbesök på din arbetsplats. Ni kanske har inskrivet i ert kollektivavtal att ni har rätt att på arbetstid göra vissa läkarbesök.

  • / 03:09, 22 december 2014
  • / Anmäld

  Hej

  Om jag behöver gå till vårdcentralen, för att kolla en sjukdom. Får jag då inte gå ifrån utan lön en timme? Ska man tvingas jobba och då bli akut sjuk? Eller ska man sjukskriva sej hela dagen? Jag bara undrar hur det är tänkt.

  • / 11:22, 30 december 2013
  • /

  Det har du helt rätt i Marie. Då är det Studieledighetslagen som gäller. Den ger rätt till tjänstledigt för att studera för den som varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader. Studierna behöver inte ha någon anknytning till arbetet. Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på den begärda ledigheten i upp till ett halvår.

  • / 08:59, 27 december 2013
  • /

  Studier borde väl vara skäl för ledighet?