Publicerad 4 april 2012

Plats för fria tankar ger ökad trivsel

Kreativitet Låt de anställda få testa sina egna idéer. Och straffa dem inte om de gör fel. De råden ger Farida Rasulzada som forskat om hur arbetsmiljön kan förbättras av ett kreativt klimat.

Farida Rasulzada är lektor på psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har under flera år drivit forskningsprojekt som visar att det är oerhört viktigt att anställda får vara kreativa på sina arbetsplatser. Om arbetsplatsen eller organisationen inte gynnar de anställdas kreativitet spelar lön eller andra förmåner inte så stor roll, det finns snarare en stor risk att medarbetarna upplever vantrivsel, stress och vanmakt.

– Det är med andra ord ofta viktigare att få testa sina idéer än att få mer i lönekuvertet, säger Farida Rasulzada.

En anledning till att en kreativ arbetsmiljö är så pass viktig är att i stort sett alla människor vill vara med och påverka sin omgivning. På en arbetsplats som uppmuntrar till nya idéer och där ledningen eller kollegorna ger personlig uppmuntran trivs de flesta bättre.

– Sjukskrivningstalen är lägre och färre säger att de är stressade. Att få vara med och bidra till företagets eller organisationens framgångar gör att självkänslan ökar. De som arbetar i en kreativ miljö säger att de sover bra, oroar sig sällan och att den goda arbetsmiljön även ger dem styrka på fritiden. De som upplever att det finns människor som lyssnar på dem på jobbet kan ofta hantera stressande moment som dyker upp i vardagen på ett bättre sätt än dem som känner sig osedda.

Även om kreativiteten kan se olika ut på olika arbetsplatser finns det ändå vissa gemensamma nämnare om vad som krävs för att de anställda ska få utlopp för sin kreativitet. För att kreativiteten ska blomstra måste ledningen först och främst se till att de anställda får tid att vara kreativa. Vidare är det viktigt att man uppmuntrar ett visst mått av risktagande.

– Om ledningen inte accepterar misstag så försvinner en stor del av skaparglädjen. På en kreativ arbetsplats sopar man inte saker och ting under mattan. I stället tar man tag i dem på ett konstruktivt sätt och lär sig av misstagen, vilket gör att det inte känns farligt att konfrontera problem.

– För att skapa ett kreativt klimat gäller det att ha medvetenhet och struktur, det är inget som går att ordna med en kul kick-off eller konferens. Själva nyckeln till att lyckas är att avsätta tid, ge uppmuntran och att skapa sociala mötesplatser där man kan träffas. De flesta goda idéer kläcks tillsammans med andra människor, när man spånar fritt och skapar nya perspektiv, säger Farida som utifrån sina forskningsresultat har utvecklat modeller och tagit fram nya verktyg som ska kunna användas i det dagliga arbetet på våra arbetsplatser.

Peter Fredriksson

Taggar: ArtikelserieArbetsklimatInnovationer