Publicerad 4 april 2012

”Kreativitet går att lära sig”

Kreativitet De flesta av oss är endimensionella i vårt tänkande. Men kreativitet går att lära sig. Däremot leder inte yttre motivation — exempelvis pengar — till ökad kreativitet.

Den inre motivationen är avgörande för kreativiteten, anser Per Kristensson, kreativitetsforskare vid Karlstad universitet. Har man har ett verkligt intresse och engagemang, då kan man komma långt. Att bara vissa, som barn, konstnärer och författare, kan vara kreativa stämmer inte alls.

Per Kristensson jämför kreativitet med träning av kroppen. Det finns olika tekniker man kan använda och som alla kan lära sig. Han nämner ”tänkande hattar” där olika kulörer står för olika synsätt. Den svarta symboliserar det kritiska, den blå står för helikopterperspektivet, den röda för känslor och så vidare. Allt för att man ska ställa sig frågor som man inte gör normalt. En annan metod är ”vänd dig om”. Man delar upp problemet i delar, tre-fyra sekvenser, och vänder och ifrågasätter de givna förutsättningarna.   

– Ofta när man vill få fram ovanliga idéer tar man hjälp av brainstorming, men gör det på fel sätt. Man tar inte tillvara andras förslag och integrerar dem med ens egna idéer och bearbetar dem, säger Per Kristensson.

Han föreläser ofta på företag och har märkt ett ökat intresse de senaste åren. Det är vanligt med förutfattade meningar om kreativitet och hur man bäst drar nytta av den.

– Det gäller att chefen förstår vad som driver människor, och inte kommer med krav på att ”gå in och kämpa mer”. Sådant föder inte kreativitet, utan det är att man känner att det är roligt och har friheten att välja kreativitet. Det gör arbetet roligare och mer stimulerande, anser Per Kristensson.

Han poängterar också vikten av att alla på en arbetsplats får utrymme att vara kreativa. Det är ett synsätt som bör genomsyra hela företaget, från Martin i receptionen och hela vägen till ledningen. Kreativitet har en förmåga att skapa mer, och även nya lösningar på saker som man inte tänkt sig.

– Jag har tänkt på fikarasterna på svenska arbetsplatser. Det är ofta ett bra tillfälle för kreativa tankar, när man sitter och pratar tillsammans under förhållandevis uppsluppna former, avslutar Per Kristensson.

Öka kreativiten genom att:

Som medarbetare:

 • Vad är det som driver dig?
 • Reflektera över din kreativitet på  jobbet och jämför med när du är hemma.
 • Vilket stöd har jag i min organisation för kreativitet?
 • Inse att om du kommer med kreativa idéer, måste du vara beredd på att slåss för dem och att andra kanske uppfattar dig som ett problem.
 • Var inte nöjd med din första idé. Välj i stället den sjunde. Den är troligen mer innovativ.   

  Som chef:
 • Se till att människor trivs med situationen på jobbet. Ge utrymme och försök skapa ett öppet klimat.
 • Blandade grupper med personer med olika arbetsuppgifter ger den bästa utdelningen på lång sikt. 
 • Sätt upp en punkt för nya idéer på veckomötet, så att det inte bara handlar om beslut eller information.
 • Kreativitet kräver ett strukturerat arbetssätt. Skilj på idégenerering och idéutvärdering.

 

Ulla-Karin Höynä

Taggar: ArtikelserieKompetensInnovationer