Publicerad 4 april 2012

Här tas goda idéer om hand

Kreatvitet Det är lätt att kreativa idéer från anställda faller mellan stolarna och aldrig resulterar i konkreta förbättringar. Men i Västra Götaland har man hittat en metod för att fånga upp goda idéer och omsätta dem i praktiken.

Birgitta Olsson är undersköterska på sjukhuset i Uddevalla. En dag i veckan arbetar hon som så kallad idétransportör på sin arbetsplats. Det innebär att hon tar tillvara goda idéer från anställda och försöker omsätta dem i praktiken. Hon ingår i en grupp som består av två sjuksköterskor, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, en ambulansförare och en undersköterska. Flera av dem har drivit egna utvecklingsprojekt som resulterat i nya produkter. Själv står Birgitta Olsson bakom ”spoldosan” som i dag används på flera sjukhus för att förebygga legionellabakterier. 

– Det är roligt att kunna hjälpa sina kollegor, säger Birgitta Olsson.

En gång i månaden träffas gruppen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och gör en första sållning av förslag på innovationer. Man följer en checklista och tittar på olika kriterier; hur många kan ha användning av produkten, uppfyller den miljö- och säkerhetskrav och så vidare. Hittills har ett 70-tal idéer behandlats. 66 procent av dem står kvinnor för. De flesta idéerna kommer från omvårdnadspersonal. 

– I vården har vi ett regelverk som innebär att man inte kan göra vad som helst. Det är viktigt att det blir rätt, säger Birgitta Olsson.

De fyra idétransportörer som Arbetsliv träffar på Sahlgrenska universitetssjukhusets kvalitetsdagar är ense om att uppdraget är spännande och engagerande.
Marika Ingemanson, som är narkossköterska, framhäver att de har väldigt bra diskussioner i gruppen.

– Det är oerhört stimulerande att vi har olika specialiteter. Vi har olika infallsvinklar och bevakar olika frågor, säger hon. 

En svårighet är att man som anställd inte vet vart man ska vända sig för att vidareutveckla en idé till en produkt. Stellan Andreasson är en annan idétransportör och narkossköterska, som också tagit fram en egen produkt.

– När jag fick min idé frågade jag min chef vem jag skulle vända mig till. Hon visste inte. Likadant var det med hennes chef. Det började med att vi hade ett problem som ingen riktigt tog tag i. När man förflyttade patienter mellan sjukhusen lade man det som hörde till patienten ovanpå honom. Om man skulle krocka då var allting löst. Nu används en transportbricka som sätts på fotändan av ambulansbåren, som gör att patient och personalsäkerheten har förbättrats, förklarar Stellan Andreasson, som alltid varit intresserad av nya idéer.

Idétransportörerna är en del av ett större projekt kallat Innovationsslussen som sedan slutet av 2010 drivs inom ett antal landsting i Sverige. Syftet med projektet är att hitta nya arbetssätt och nya metoder för att förbättra arbetsmiljön. Förslag på innovationer har tidigare varit något som den anställde varit tvungen att driva helt på egen hand. Skillnaden är att Innovationsslussen kan bistå med hjälp och stöd, men det är fortfarande idégivaren som måste delta i hela processen och ta idén vidare i systemet.

– Annars funkar det inte för det är hon eller han som har alla tankar och problemställningar klart för sig, säger Mats Fridh, projektkoordinator för Innovationsslussen i Västra Götaland.

Det innebär att en anställd med kreativa idéer och som kan leda till en innovation, förväntas använda sin fritid för att vidareutveckla den. Mats Fridh menar att bristen på tid är ett bekymmer och ” att det inte finns någon luft i systemet”. Det håller idétransportörerna med om, men de menar att man ”ibland kan ta någon halvtimme här och var”.

– Min erfarenhet är att de flesta brinner för sina idéer och är engagerade. Förra fredagen var jag och Birgitta Olsson på sjukhuset i Kungälv och hade möte med en sköterska som använde flera timmar av sin lediga dag, för att träffa oss och diskutera hennes idé, fortsätter han.

Använder ni några särskilda tekniker för att öka kreativiteten inom vården?       

– Vi ska starta ”Idéfabriken” på vår hemsida i slutet av juni. Det är ett speciellt verktyg, ett diskussionsforum där vi kommer att lägga ut de problemställningar vi får in, för det är inte säkert att det leder till en ny produkt eller tjänst. Vi vill arbeta på ett öppet sätt och hoppas att detta kan bidra till att öka kreativiteten, säger han.

Enligt Mats Fridh är det viktigt är att sprida kunskap om Innovationsslussen. Västra Götalandsregionen har 47 000 anställda. Hittills har de nått ett första lager. Det gäller att hitta vägar som bidrar till kreativitet blir ett permanent inslag, att exempelvis diskussioner om nya idéer kan vara ett stående inslag på varje arbetsplatsträff.  

– Ett annat sätt är att mäta kreativitet kan vara att om en klinik får fram många goda idéer kan detta leda till att andra börjar intressera sig för området, poängterar Mats Fridh.     

Ulla-Karin Höynä

Taggar: ArtikelserieInnovationer