Publicerad 26 oktober 2011

Så skapar du bra stämning på jobbet

Relationer på jobbet Konflikter på arbetsplatsen bygger ofta på stress, missförstånd och rädsla. För att alla ska kunna må bra på jobbet har arbetsgivaren ett särskilt ansvar, men de som jobbar tillsammans kan också hjälpa till — Arbetsliv tipsar om hur.

Det är tärande när relationerna inte är bra på en arbetsplats. Medarbetarna mår dåligt, arbetar mindre effektivt och med mindre entusiasm. När relationerna är riktigt dåliga står hela verksamheten på spel.

– Det är vanligt att dålig stämning skylls på någon annan. Men man har alltid ett eget ansvar. Att uppmärksamma vad som är fel, vara rak och säga som det är, är ett första steg för att lösa problemen, säger Charlotte Rudenstam, som föreläser och är en av författarna till boken ”Bättre relationer på jobbet”.

Hon har besökt många arbetsplatser och upplevt att dåliga relationer ofta tar sig samma uttryck. Tystnad kring en person eller en fråga, antaganden som blir till sanningar, mycket stress och rädsla för att göra fel är några exempel.

– Men något som skiljer olika arbetsplatser åt är hur ledningen handskas med problemet. När det finns utrymme för alla att tala om hur arbetet upplevs minskar risken för att relationerna hamnar snett, säger Charlotte Rudenstam.

Hon menar att det kommer bli allt tydligare hur relationer på jobbet påverkar lönsamheten.

– Mycket pengar satsas på underhåll av maskiner och hjälpmedel i arbetet. Samtidigt räknar många med att relationerna sköter sig själva. Trivsel och relationer kommer att bli en fråga som oftare diskuteras på både personal- och ekonomiavdelningen, tror Charlotte Rudenstam.  

Det här kan du som medarbetare göra:

 • Sluta klaga. Tala hellre om vad du önskar än vad du avskyr. Det skapar en positiv stämning, är avväpnande och ett sätt att undvika att andra tvingas försvara sig.
 • Slopa skitsnacket. Visa istället uppskattning för kollegornas arbete genom beröm eller goda råd.
 • Säg ifrån om du känner dig orättvist behandlad. Även om det är jobbigt i början kommer du må bättre på sikt.
 • Se bra exempel. Om endast ett av fem projekt är framgångsrikt, så ägna tid och kraft åt att analysera det lyckade och bortse från de misslyckade.
 • Visa att du bryr dig. Se dina kolleger, hälsa på morgonen, våga fråga hur det går och lyssna när någon vill berätta något viktigt.
 • Ha roligt. Humor är en bra grund till kreativitet och ett utmärkt vapen mot stress och utbrändhet.
 • Ge konstruktiv kritik. Det är lättare att finna sig i råd än kritik, enklare att acceptera förslag än råd och lättare att ta till sig önskemål än förslag.

                      

Det här kan du som är chef göra:

 • Ge beröm och kritik. Visa att medarbetarnas arbete syns — ge feedback både när resultatet är positivt och negativt.
 • Var tydlig. Se till att ha konkreta mål och att det är balans mellan ansvar och befogenheter.
 • Skapa delaktighet. Ge alla anställda möjlighet att kunna bidra med idéer och att påverka arbetsmiljöarbetet.
 • Våga diskutera. Med en tillåtande attityd skapas utrymme för ärlig kommunikation, mod att prata om misstag och att stå för olika åsikter.
 • Fördela besluten. Den som kan styra över sina arbetsuppgifter trivs bättre och har större förmåga att hantera stress.

Peter Rhenfeldt

Taggar: