Samtal

Publicerad 22 januari 2014

Lär dig kommunicera

Olika synsätt och tolkningar sätter ofta krokben för kommunikationen. Men det går att skapa en gemensam bild av hur läget ser ut som är hållbar och möjlig att gå vidare med för att lösa svåra frågor.

Hållbar kommunikation börjar med förmågan att kunna lyssna in andras perspektiv och inse att mitt sätt att se på saken kanske inte är det enda eller bästa sättet.

– Har jag inte lyckats lyssna på den andre på ett sätt som gör att jag förstår vad den personen menar, både med förnuft och empati för vad den andre upplever, då kommer jag inte att ta ställning till vad den personen sa utan till mitt eget missförstånd, säger konsulten Eva Grundelius som skrivit boken "Helt överens!".

Därför behöver man stanna upp och ställa frågor till varandra om den andre förstått vad vi menar och be denne återberätta det. Allt som oftast nickar bara folk eller tror att de förstår, men det är inte säkert att de gör det.

– Men när vi lyssnar noga till varandra, och det finns ett problem eller en konflikt i botten, så blir den bild vi tillsammans bygger upp av saken motsägelsefull, den går inte ihop.

För att inte fastna i våra olika perspektiv gäller det att tydligt formulera de frågor som behöver lösas. Men för att hitta hållbara svar på svåra frågor behöver man även lyssna inåt till sig själv, utan förutfattade meningar och med syfte att upptäcka något nytt.

Eva Grundelius jämför det med att "sova på saken", ungefär som när vi går och lägger oss med ett problem i huvudet och vaknar på morgonen med en ny syn på saken.

Genom att omvärdera vår tidigare inställning kan vi också ombestämma oss, ett uttryck som finns på norska och danska och som betyder att ändra sig, men med en positiv laddning och något som man kan göra med rak rygg.

– Jag brukar definiera hållbar kommunikation som att det vi säger och kommer överens om att göra är så noga undersökt och reflekterat att det håller att bygga vidare på. Det är först då vi står på stadig grund och får utveckling, säger hon.

Hållbar kommunikation kan iscensättas i grupper med upp till 20 personer samtidigt. I större organisationer kan man jobba i parallella grupper och då brukar man ofta komma fram till liknande resultat.

– Det handlar mycket om att göra alla fyra stegen i rätt ordning och ha kontrollstationer. Då är det inget hokus-pokus att lösa svåra frågor utan något man arbetar sig fram till, säger Eva Grundelius.

Fyra steg för hållbar kommunikation

1.  Djuplyssna utåt – Lyssna empatiskt, fördomsfritt och neutralt till andra så att vi verkligen förstår dem, även när vi inte håller med dem.

2. Djupfråga – Se till helheten och fråga dig själv och andra hur allt hänger ihop när du inte håller med eller inte förstår.

3. Djuplyssna inåt – Fokusera på frågeställningen och sök efter nya kreativa lösningar som håller för alla inblandade.

4.  Djuptala – Var uppriktig och ärlig både när det gäller dina egna övertygelser och dina tvivel.

 

10 goda råd för ett bra möte

1. Relevant syfte

Varför ska du ha mötet? På vilket sätt bidrar mötet till att driva verksamheten framåt?

2. Tydligt mål

Tydligt mål med mötet. Vad är det du vill ska ha hända när mötet är över?

3. Bjud in rätt deltagare

Om du inte vet vad du vill uppnå med mötet så är det svårt att veta vilka som kan bidra.

4. Deltagande

Reflektera över vilken nivå av delaktighet du vill ha under mötet?

5. Planera mötesprocessen

Hur ska du genomföra mötet för att uppnå ditt mål och skapa den delaktighet du önskar? Identifiera de frågor du vill ha besvarade/utforskade.

6. Inledning

Inled mötet med att tydliggöra och förankra mötets syfte och mål.

7. Anpassa mötet

Led mötet utifrån vad ni är överens om.

8. Bra avslut

Avsluta mötet med att sammanfatta vad ni diskuterat och vilka beslut som tagits och se till att alla vet vad nästa steg är.

9. Utvärdera mötet

Har vi nått målet som vi var överens om? Vad kan vi göra mer av? Vad hade kunna vara bättre eller annorlunda?

10. Uppföljning av mötet

Se till att deltagarna får dokumentation från mötet inom några dagar.

Krister Zeidler

Taggar: Möten