Publicerad 14 augusti 2012

Motion bra för den psykiska hälsan

HÄLSA Motion är inte bara bra för kroppen utan även för vår mentala hälsa, visar forskning. Genom fysisk aktivitet går det både att förebygga psykisk ohälsa och behandla lindrigare fall av depression.

Den psykiska ohälsan är ett växande problem i samhället och en av de vanligaste orsakerna bakom långtidssjukskrivningar. Men forskning visar att det går att minska risken för att drabbas av depression genom att hålla sig fysiskt aktiv. I en stor studie där forskare följde 30 000 studenter vid Harvard under en 25-årsperiod såg man ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa.

– Det verkar vara så att vi reagerar på bristande fysisk aktivitet och kan bli deppiga och sover dåligt. Vi behöver helt enkelt fysisk aktivitet för att må psykiskt bra också, inte bara fysiskt, säger Jill Taube, psykiatriker vid Stockholms läns landsting och författare till boken "Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande".

Fysisk aktivitet verkar också påverka vår självkänsla positivt och gör oss mer rustade att klara av stressiga situationer i till exempel jobbet.

– När du är fysiskt aktiv stressar du kroppen, hjärtat slår fortare och blodtrycket och stresshormonerna ökar. Då blir du också i bättre skick när du har en psykologisk orsak att känna dig stressad.

Men motion fungerar inte bara förebyggande utan kan också användas för att mildra eller till och med bota psykisk ohälsa, visar forskningsrön. Jill Taube jobbar med att sprida metoden fysisk aktivitet på recept, i Stockholms läns landsting.

– Vid lindrig till måttlig depression verkar fysisk aktivitet fungera minst lika bra som läkemedel, säger Jill Taube.

Det som händer i kroppen när vi motionerar är bland annat att nya hjärnceller bildas och att de hjärnceller vi har stimuleras. Fysisk aktivitet verkar också minska risken för inflammationer i kroppen.

– Jag tror att en hel del av den psykiska ohälsan sitter i kroppen. Då är det också så himla onödigt. Tänk att vars deppig i två år för att du rör dig för lite, kanske inte av någon egentlig anledning.

Jill Taube tycker att vi i Sverige varit dåliga på att se till både kropp och själ i sjukvården, men att det har blivit bättre. Sedan ett par år tillbaka rekommenderar också Socialstyrelsen fysisk aktivitet som en del av behandlingen mot depression.

– Spetsar man till det lite grand kan man säga att om man har ett tillstånd av till exempel övervikt, diabetes eller depression för att man rör sig för lite, borde rimligtvis den första åtgärden vara att man rör sig mer, och kanske inte läkemedel eller terapi i första hand. Sedan behöver man det också i många fall, men mer av psykologiska orsaker.

Ett av vår tids stora folkhälsoproblem är också att vi rör oss för lite, både i jobbet och på fritiden, menar Jill Taube.

– Med all sannolikhet bidrar det också till den psykiska ohälsan. Det vore konstigt om det inte vore så, säger hon.

Krister Zeidler

Taggar: ArtikelserieMå braPsykisk hälsa