Publicerad 23 oktober 2014

Psykisk ohälsa går att förebygga

GILLA JOBBET Den psykiska ohälsan orsakar stort lidande och kostar samhället miljarder. Men det är fortfarande ett känsligt ämne på arbetsplatserna och många chefer underskattar den psykiska ohälsan bland medarbetarna.

En av fyra har i dag egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Men sju av tio chefer underskattar problemet bland sina medarbetare. De tror att tio procent av de anställda riskerar att drabbas när den verkliga siffran ligger runt 30 procent, visar en undersökning av kampanjen Hjärnkoll.– 94 procent av cheferna tycker att det är viktigt med kunskap och rutiner om hur man ska stödja medarbetare med psykisk ohälsa. Men hälften upplever att de saknar tillräckliga kunskaper, sade Johan Boeryd från Hjärnkoll på ett fullsatt seminarium.

Psykisk ohälsa upplevs fortfarande som ett stigma, någonting skamligt, av de som drabbas och på många arbetsplatser talas det tyst om saken.

– Stigman beror på tre saker: Okunskap, attitydproblem och beteendeproblem, sade Susanne Schipper från Hjärnkoll.

För att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt att cheferna satsar på hälsofrämjande åtgärder, så kallade friskfaktorer, som förstärker det som är bra på jobbet. Men det handlar också om att ge medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetsbelastning, och få vara delaktiga i arbetets utformning.

– Så att man får ner förändringsarbetet på gräsrotsnivå där man har de bästa idéerna för att förbättra arbetet, sade Susanne Schipper.

Ytterligare faktorer som kan förebygga den psykiska ohälsan är stresshantering, friskvård och kompetens och utbildning.

– Vad kan jag behöva för att må bra på jobbet? Det kan handla om mental styrketräning, till exempel mindfulness.

För chefer är det viktigt att identifiera tidiga varningssignaler på psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att vara en närvarande chef. Om någon insjuknar ska man försöka behålla kontakten med medarbetaren.

– Man hör ofta att man tror att man stör. Men våga ta kontakt. Att skicka blommor betyder mycket, sade Susanne Schipper.

Krister Zeidler

Taggar: ArtikelseriePsykisk hälsa