Fartyg

Publicerad 13 september 2012

Virtuellt fartyg ger bättre arbetsmiljö

Att kunna utvärdera och förändra arbetsmiljön, långt innan fartyget ens börjat byggas. Det är målet för ett forskarlag på Chalmers som håller på att utveckla ett tredimensionellt verktyg för granskning av fartygsritningar.

Fartyg är komplexa och ofta svårtillgängliga arbetsmiljöer. Oergonomiskt placerad utrustning, trånga utrymmen och tunga lyft ökar risken för misstag, något som ibland leder till allvarliga olyckor. Det här vill ett forskarlag på Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg ändra på. De håller på att utveckla ett tredimensionellt verktyg för granskning av fartygsritningar för att minska risken för dåliga designlösningar. Med det ska man kunna gå runt i ett virtuellt fartyg och pröva att utföra olika arbetsmoment för att se vad som fungerar.

– När ett fartyg väl är byggt är det väldigt svårt att göra förändringar eftersom det ofta kräver stora och kostsamma åtgärder. Vårt verktyg ska kunna användas tidigt i processen, långt innan varven börjar bygga. Att göra ändringar i det skedet kräver ofta inte mer än ett par pennstreck och några mantimmar, säger Monica Lundh, sjöingenjör och teknologie doktor.

Tack vare de senaste årens omfattande studier av arbetsmiljön till sjöss har man i dag ganska god uppfattning om vad som är bra och respektive dåliga designlösningar. Det är den kunskapen som ligger till grund för 3D-verktyget och som ska hjälpa rederier att konstruera mer arbetsmiljövänliga fartyg.

– Det finns 3D-teknik för granskning av fartygsritningar redan i dag, men den är dyr och komplicerad. Det vi tar fram är ett flexibelt verktyg som kan nyttjas med hjälp av enkla instruktioner. I ett senare skede ska det även kunna användas till att förbereda besättningar för att lära känna det fartyg de ska arbeta på, säger Monica Lundh.

Men för att skapa mer arbetsvänliga fartyg behöver man också byta perspektiv, anser hon. Vid dagens byggen utgår man ofta från sådant som fartygets mått, behov av teknisk utrustning och funktion. Sedan får besättningen anpassa sig utifrån de givna förutsättningarna. Monica Lundh vill göra tvärt om.

– Utgå från besättningen och de arbetsmoment som ska utföras och planera utrustning och lokaler efter det. Det här kan låta självklart, men det är inte så man gör i dag. 

Även branscher utanför sjöfarten kan ha användning av granskningsverktyget, tror Monica Lundh. 

– Fartyg är så pass komplexa miljöer att om vi lyckas skapa ett verktyg som fungerar till sjöss kan man anpassa det efter i stort sett vilken annan verksamhet som helst.

Fakta

Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Memorial University i Kanada. Det startade i våras och en prototyp förväntas bli klar under hösten 2014. 

 

Linda sundgren

Taggar: