Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Varsel och uppsägning

Att bli av med jobbet är en omvälvande händelse som innebär en stor förändring i livet. Arbetet är en viktig del av tryggheten i livet, och att förlora jobbet innebär att tillvaron sätts i gungning och innebär ofta en kris för den enskilde.

Hur krisen tar sig uttryck är individuellt, men krisens förlopp brukar ändå vara detsamma för de flesta människor. Därför kan det vara bra att försöka jämföra sina upplevelser med andra människors reaktioner och erfarenheter.

Att förlora jobbet kan handla om förlust av ekonomiskt slag, förlust av gemenskap, trygghet och framtidstro. För dem som blir kvar på arbetsplatsen är det vanligt med skuldkänslor över att man fick stanna, oro för att det är ens egen tur nästa gång och oro för ökad arbetsbelastning och stress.

Riskbedömning

Inför varsel eller uppsägning, liksom inför alla verksamhetsförändringar, ska arbetsgivaren göra en riskbedömning för ohälsa. Riskbedömningen ska leda till att det tas fram en plan för hur omställningen ska gå till.