Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kriser

Det måste finnas bestämda rutiner i förväg för vem som ska göra vad i en krissituation. Den som har ansvar för vissa åtgärder i en krissituation ska ha resurser och utbildning för att klara uppgiften. I en krissituation ska beredskapsplaner träda i kraft och den drabbade ska få hjälp.

Det är arbetsledningens ansvar att genomföra stödinsatser efter chockartade händelser. Det kan även finnas behov av extern sakkunnig hjälp, till exempel en präst.

Regler om krishantering finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

Akuta åtgärder kan vara att

 • stödja den drabbade
 • tillkalla polis och ambulans
 • göra polisanmälan
 • utse följeslagare till vårdcentral, sjukhus, läkare, polis eller hemfärd
 • kontakta anhöriga
 • göra en anmälan till Arbetsmiljöverket
 • kontakta företagshälsovården eller annan expertresurs för diskussion om hjälpbehov
 • samla personalen till information och samtal.

Tänk på följande vid intern information:

 • Välj plats och tidpunkt med eftertanke.
 • Planera vad du ska säga om det du vet.
 • Fundera ut vad du inte vet och säg det.
 • Undanhåll inget, fakta finns ändå där ute om än i spridda former som kan misstolkas.
 • Tala om när nästa möte äger rum för att hålla alla informerade och genomför det.
 • Tala om vem de ska hänvisa press och media till om de blir tillfrågade.

Tänk på följande vid extern information:

 • Välj plats och tidpunkt med eftertanke.
 • Planera vad du ska säga.
 • Lista det du vet.
 • Lista det du inte vet.
 • Är det en intervju så gör upp om hur den ska genomföras.
 • Ta initiativet och berätta, låt inte pressen styra.
 • Berätta vad du vet och det du inte vet så blir det inte så många frågor kvar.
 • Berätta när nästa eventuella presskonferens äger rum.

Regelbanken – Prevent

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Anmäl dig till brevskolan

Hur hanterar och förebygger man sexuella trakasserier på jobbet? Anmäl dig till brevskolan och öka din kunskap. Kostnadsfritt!

När du väljer att prenumerera så godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Läs vår policy kring personuppgifter.

Relaterad länk

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2017-03-02 En plan när det krisar
Publicerad 2015-12-15 Trygghet när olyckan är framme