Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svåra situationer

I arbetslivet uppstår det emellanåt svåra situationer som behöver hanteras. Ofta är det frågan om när något händer och inte om något händer. Därför är det viktigt att ha krisberedskap på en arbetsplats så att alla vet vad de ska göra när olyckan slår till.

Diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier är exempel på kränkande särbehandling. Prevent har tagit fram böckerna Undvik mobbning på jobbet och Personkonfliker på arbetsplatsen.

Hot och våld ökar på olika typer av arbetsplatser som till exempel skolor, socialkontor och inom kollektivtrafiken. Prevent erbjuder utbildningar för att förebygga hot och våld på jobbet. Du kan också lyssna på vår podcast

Mer om hot och våld på jobbet

Här finns olika mallar och underlag för handlingsplaner som kan vara till nytta när ni ska skapa rutineer för att klara av en intern kris på ett så bra sätt som möjligt.

Läs mer