Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

IT-stress

Se filmen på Youtube

IT har förändrat arbetslivet på många sätt. I dag är det möjligt att befinna sig på olika platser och samtidigit dela information och arbeta tillsammans. Tekniken kan hjälpa oss att mäta och optimera arbetsprocesser. Det finns dock mekanismer i tekniken som kan leda till ökad belastning för individen. Detta kan i förlängningen leda till stress och ohälsa.

Mer information om IT-stress

På webbsidorna om IT-stress kan du läsa mer om vad som kan orsaka stress, du kan också göra en undersökning av olika IT-faktorer som kan ge upphov till stress. 

IT-stress i arbetslivet

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2014-02-03 Så kan IT-stressen minska