Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabverktyget

Rehabverktyget ger konkret och kostnadsfri hjälp till chefer med ansvar för rehabilitering. Här får man information om rehabilitering och det ansvar man har som chef. Även för den sjukskrivne och för skyddsombud kan Rehabverktyget ge bra information. Med hjälp av en räknesnurra kan man se var i Försäkringskassans rehabkedja den anställde befinner sig och få tips och råd kopplat till det. Det finns också information om hur man kan jobba hälsofrämjande och förebyggande.

Relaterade ämnen

Artiklar från Arbetsliv

Prevent erbjuder