Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bli bättre på rehabilitering

Hur jobbar man med rehabiliteringsfrågor på ett effektivt sätt? Prevent har grundutbildningen för chefer och skyddsombud som behöver mer kunskap om rehabilitering.

Att stötta människor som är på väg tillbaka efter en sjukskrivning är inte alltid en enkel uppgift, men både arbetsgivaren och den enskilde har allt att vinna på en effektiv rehabilitering.

− För den som inte är van att hantera rehabiliteringsärenden är det många frågor som uppstår när någon blir sjukskriven. Det är lätt att känna sig osäker på hur man kan hjälpa, och det är också lätt att missa de ekonomiska rehabiliteringsstöd som finns att söka, säger Prevents utbildare Susanne Norvell.

Susanne Norvell håller i Prevents utbildning Rehabilitering på arbetsplatsen, en grundutbildning som vänder sig till chefer som vill lära sig hantera rehabilitering på arbetsplatsen på ett effektivt sätt. Även skyddsombud och andra som jobbar med rehabiliteringsärenden har nytta av utbildningen.

Prevents utbildning ger konkreta kunskaper om att arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning. Den ger vägledning till lagar och regler, och deltagarna får öva praktiskt på möjliga scenarier och dilemman.

− Jag rekommenderar kursen till alla som kan ställas inför rehabiliteringsärenden på jobbet och vill bli tryggare i hur de ska hantera dem på ett bra sätt, säger Susanne Norvell. 

Från den 1 juli finns ett nytt krav på att arbetsgivaren ska upprätta en rehabiliteringsplan för dem som är sjukskrivna. Vad som gäller är ännu inte klart i detalj, men planen ska upprättas senast dag 30 för en arbetstagare som förmodas vara sjukskriven mer än 60 dagar.

− Rehabiliteringsplanen ska vara lätt att förstå och följa upp. Den kan grunda sig på det man pratar om på rehabiliteringsmötena, förklarar Susanne
Norvell.

Helena Wahlund 2018-05-30