Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska göra det möjligt för en arbetstagare att komma tillbaka till eller stanna kvar i arbetet.

Det är enklare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför ska arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ge goda förutsättningar för arbetstagaren att komma tillbaka.

Alla tjänar på en ändamålsenlig och effektiv arbetsanpassning och rehabilitering. Den sjuke eller skadade kan snabbare komma tillbaka till arbetet och få en bättre livskvalitet. Arbetsgivaren undviker sjukskrivningskostnader, störningar i produktion och verksamhet samt kostnader för vikarier. För samhället innebär en tidig återgång i arbete också vinster.

För att uppnå goda resultat är det viktigt med samverkan och delaktighet där arbetsgivaren, arbetstagaren, skyddsombudet, sjukskrivande läkare och Försäkringskassa med flera samverkar för att finna goda lösningar.

Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering bör betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och organiseras i enlighet med det.

Artiklar från Arbetsliv