Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Personkonflikter på arbetsplatsen

Skilda åsikter, diskussioner och konflikter är normalt på en arbetsplats. Om alla skulle tänka och tycka likadant finns det stor risk att verksamheten stagnerar. Att ha högt i tak och kunna säga sin mening brukar i de flesta sammanhang betraktas som ett tecken på en sund och utvecklande arbetsplats. Men en konflikt på jobbet som inte hanteras på ett bra sätt kan också utvecklas till dåligt arbetsklimat, otrygghet hos de anställda och i förlängningen ohälsa.

En arbetsplatskonflikt kan kosta enorma summor för arbetsplatsen. De stora kostnaderna kommer till följd av sämre arbetsprestationer eller helt uteblivna arbetsresultat, inte bara för parterna i konflikten utan även för alla runt omkring. Oförmåga i en organisation att hantera dolda eller öppna konflikter tar mycket kraft som skulle kunna användas till arbetslust och utveckling.  

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-03-04 Så stoppar ni konflikterna i tid
Publicerad 2017-09-06 Öppet klimat ger färre konflikter
Publicerad 2016-09-27 Så kan chefen hantera konflikter