Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mångfald i arbetsmiljön

Mångfald handlar om olikheter men det är lätt att fastna där. För att få en fungerande mångfald måste verksamheten utvecklas och aktivt arbeta med mångfaldsfrågor för att kunna värdera och ta tillvara olikheter mellan människor.

Mångfaldsarbete syftar till att skapa en jämlik arbetsmiljö för alla anställda. Men även till att arbetsgruppen ska återspegla befolkningens sammansättning. 

Det finns en rad olika sätt för en organisation att arbeta för ökad mångfald:

  • Diskriminera inte.
  • Följ den rådande diskrimineringslagstiftningen.
  • Värdesätt mångfald genom att bland annat medvetet rekrytera medarbetare på ett annat sätt än tidigare.
  • Hantera mångfalden. Detta innebär att hela organisationen lär sig mer om mångfald och utvecklas mot ökad mångfaldsorientering och att varje medarbetares individuella mångfald blir en verklig tillgång. Att arbeta med mångfald på detta sätt förutsätter ett långsiktigt, strategiskt utvecklingsarbete som är en del av den dagliga styrningen.
  • Sätt upp mätbara mål för mångfaldsarbetet.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-01-07 Rekrytera fördomsfritt
Publicerad 2018-11-23 Så jobbar inkluderande företag
Publicerad 2018-05-30 De lär sig svenska på jobbet
Publicerad 2018-01-15 Hon hjälper unga talanger framåt