Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska ämnen

Stilleben Kemiska ämnen

Kemiska ämnen är en databas för alla som hanterar eller ansvarar för kemikalier på arbetsplatsen. Det är ett komplett, enkelt och användarvänligt verktyg.

Databasen beskriver hälsorisker med olika kemiska ämnen och hur man skyddar sig. Den förklarar också hur kemiska ämnen ska hanteras och transporteras.

Här finns bland annat de uppgifter som behövs för att kunna ta fram underlag till säkerhetsdatablad och överlåtelsemärkning.

Databasen uppdateras kontinuerligt med nya ämnen, nya fakta och bestämmelser. Nuvarande version innehåller nära 34 000 ämnen.