Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska ämnen har övertagits av Explizit Enviroment AB

Den 1 september 2020 tog Explizit Enviroment AB över tjänsten Kemiska Ämnen.

Explizit har varit samarbetspartner med Prevent sedan 7 år tillbaka och har ansvarat för innehållet i Kemiska Ämnen. Explizit Environment har arbetat inom miljö och kemikalieområdet i mer än 20 år och har en gedigen kompetens kring kemikalier. 

Till Kemiska Ämnen

Mer om kemiska risker hos Prevent