Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tack för ditt deltagande!

Du kommer väl ihåg att mejla dina bifogade filer till gpa.sverige@prevent.se. Döp ämnesraden till ”Tävlingsbidrag".

Vi kommer att kontakta dig efter den 16 december 2018.