Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

1/10

Kemi-quiz

Svara på 10 frågor och se vad du kan om kemikalier!

Efter varje svar får du feedback direkt och du kan göra om testet så många gånger du vill eller tills du får alla rätt.

På arbetsplatsen ska de kemiska riskkällorna bedömas. Vet du vad som ingår i begreppet kemisk riskkälla?

Vem är ansvarig för den kemiska arbetsmiljön på arbetsplatsen?

Vad gör man vid riskbedömning av en kemisk produkt?

Var hittar jag snabbast information om kemiska produkter?

Är det okej att förvara lösningsmedel i en läskflaska på arbetsplatsen?

Vad anger ett hygieniskt gränsvärde?

När måste man mäta hur stor koncentration av ett ämne som finns i luften på en arbetsplats?

Vad ska man börja med när man åtgärdar kemiska risker på en arbetsplats?

När det kommer till skyddsutrustning, är det okej att låna kollegans andningsskydd?

Jag har använt mina skyddshandskar en hel arbetsdag. Kan jag använda dem i morgon igen?