Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Grattis till våra två vinnare av Good Practice Awards 2019

Good Practice Awards är en tävling inom EU-kampanjen 2018–2019, Säker hantering av farliga ämnen. I Sverige har juryn utsett två bidrag, Kemilärarnas Resurscentrum och Atlas Copco, som har varit med och tävlat med enastående kemiexempel.

Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement samt Stockholms universitet som stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. På KRC arbetar sex personer. KRC:s bidrag har titeln Kursdagar om säkerhet i skolans kemiundervisning och handlar i korthet om att öka kemisäkerheten hos lärare i grundskolan och på gymnasiet. Kursdagarna som KRC har satt samman innefattar både teoretiska genomgångar och praktiska kursmoment samt diskussioner mellan deltagarna. Kurserna har genomförts 5–10 gånger per år över hela landet och det har gjorts sedan 2004. KRC har kunnat se att de deltagande lärarna och sannolikt ett stort antal elever fått nytta av ett förbättrat miljöarbete i skolan med ökad kunskap om kemikaliers egenskaper och hur den kan hanteras på ett säkert sätt.

Bakom det goda exemplet på KRC står Jenny Olander, Föreståndare vid Kemilärarnas Resurscentrum och Cecilia Stenberg, projektledare och lärare på Kemilärarnas Resurscentrum.

Atlas Copco är ett svenskt industriföretag med huvudkontor i Nacka. Företaget har ca 35 000 anställda och arbetar inom affärsområdena kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik samt energiteknik. Atlas Copcos bidrag har titeln Säkra arbetsmetoder för avancerad borrning i material som innehåller kolnanorör. Bidraget handlar i korthet om att förbättra säkerheten vid borrning i material där nanopartiklar i form av kolnanorör sprids i luften samt öka medvetenheten om risker med dessa material. Arbetet med att uppdatera labbet och kapsla in processen tog två år men visade sig väldigt effektivt när Atlas Copco gjorde nya partikelmätningar.

Atlas Copcos bidrag har även vunnit i den EU-gemensamma tävlingen och får resa till Bilbao och delta i kampanjens avslutningsceremoni. De bidrag som vinner EU-tävlingen uppmärksammas stort genom den Europeiska Arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA).

Bakom det goda exemplet på Atlas Copco står Karin Järverud, labbchef och Thomas Timan, skyddsombud och labbingenjör på Atlas Copco.

EU-OSHA har satt ihop en broschyr med de internationella vinnarna »

Reportage med vinnarna

Suntarbetsliv om Kemilärarnas Resurscentrum - Kemisäkerhet för både lärare och elever »

Suntarbetsliv om Säkra kemisalar - så gör man i Tyresös skolor »

Arbetsliv om Atlas Copco - Prisade för säker kemikaliehantering »

Mer om tävlingen Good Practice Awards

Utmärkelserna delas ut för att uppmärksamma och sprida framgångsrika och nyskapande lösningar för säkrare användning och hantering av farliga ämnen. I Sverige utses två vinnare, varav en vinnare från ett företag/organisation med fler än 100 anställda och en vinnare med färre än 100 anställda. Vinnarna får förutom den stora äran och uppmärksamhet i Prevents och arbetsmarknadens partners kanaler, en programpunkt under Gilla Jobbet 2019. Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Vinnarna får även delta på en nätverkslunch med juryn.

Tillbaka till Kemihjälpen