Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

KemiGuiden

Kemiguiden vänder sig till dig som arbetar på ett mindre företag och som använder kemiska produkter eller utsätts för luftföroreningar. Kemiguiden är kostnadsfri att använda.

Till powerpoint-presentation av Kemiguiden

Förbättra säkerheten

Kemiguiden innehåller fyra guider: Snabbstart, Allergirisk, Reachguiden och Min Kemiguide. Med hjälp av de olika guiderna kan du förbättra säkerheten och minska hälsoriskerna med kemiska produkter, samt få tipsdokument utifrån de svar du uppgett. Du får också koll på vilka lagar och regler som gäller och hur ni kan göra för att följa dem.

Uppslagsboken

I uppslagsboken kan du söka dig fram till den information du behöver för arbetet med att kontrollera kemiska risker på din arbetsplats. Här finns till exempel information om speciella krav för vissa verksamheter och yrken, speciella krav för vissa produkter, anställda i riskgrupper och vilka rutiner som måste fungera.

Till Kemiguiden