Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skiftarbete och nattarbete

Nattarbete och skiftarbete

Skiftarbete och arbete på udda tider strider mot kroppens naturliga dygnsrytm. Kroppen är inställd på sömn och fasta vissa delar av dygnet, och att vara aktiv då kan leda till ohälsa. Risken ökar för sömnproblem, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, mag- och tarmproblem, diabetes, förhöjda blodfetter med mera.

Eftersom skiftarbete kan ha en negativ inverkan på hälsan är det viktigt att ta hand om kroppen. Påfrestningen på kroppen ökar om den som arbetar skift är exempelvis överviktig, fysiskt inaktiv eller röker.

De som klarar skiftarbete bäst:

  • äter på regelbundna tider
  • är normalviktiga
  • är fysiskt aktiva
  • röker inte
  • har ostörd sömn dagtid
  • är kvällsmänniskor
  • är yngre än 45 år
  • har god förmåga att återhämta sig från stress.

Utbildningen Må bra i skiftarbetet

Prevent har tagit fram en utbildning som vänder sig till dig som har varierande schema eller jobbar kväll och natt. Utbildningen lär dig knepen som hjälper dig att må bättre vid skiftarbete. Den ger både inspiration, konkreta tips och forskningsbaserade fakta.

Till utbildningen Må bra i skiftarbetet

Broschyren Må bra i skiftarbetet

Att arbeta, äta och sova på tider som krockar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära en hälsorisk. Därför är det viktigt att veta hur man kan göra för att må så bra som möjligt. Broschyren kan användas av dig som arbetar skift men även av arbetsledningen i deras arbete med att förebygga hälsorisker.

Till broschyren Må bra i skiftarbetet

Checklistor

Artiklar från Arbetsliv