Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hälsa

God hälsa är att ha ett överskott på energi i förhållande till vardagens krav.

Begreppet hälsa förknippas ofta med livskvalitet och välbefinnande. Det finns flera definitioner av vad hälsa är, till exempel en känsla av att må bra och ha tillräckligt med resurser för att kunna förverkliga sina personliga mål. God hälsa är att ha ett överskott på energi i förhållande till vardagens krav.

Hälsa är också förmågan att skapa och upprätthålla relationer med andra människor, förmågan att uppleva och uttrycka känslor samt förmågan att reflektera.

Hälsa kan delas in i flera delar, till exempel:

Fysisk hälsa

”En frisk kropp.” Den fysiska hälsan påverkas av många faktorer, som motion, kost, alkohol- och tobaksbruk.

Psykisk hälsa

”En frisk själ.” Den psykiska hälsan kännetecknas av vår förmåga att tänka klart och sammanhängande.

Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Upplevelsen av hälsa är individuell. Detta kan belysas av det så kallade hälsokorset. Modellen illustrerar att man kan må dåligt utan att vara medicinskt sjuk och må bra trots en medicinsk sjukdom.

Den kroppsliga hälsan beskrivs med begreppen sjuk och frisk. Upplevd hälsa kan definieras som att känna livsglädje, ha framtidstro, ha arbete, känna trygghet och ha bra relationer.

Många människor mår bra trots funktionshinder eller sjukdom. Andra människor upplever motsatsen, mår dåligt även om de är fysiskt friska.

Hälsokorset

Checklistor

Artiklar från Arbetsliv