Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Referensmätningar

För mer information om referensmätningar, kontakta RISE Research Institutes of Sweden AB

Hans Grönqvist
Teknologie Doktor, RISE
Mejladress: hans.gronqvist@ri.se
Telefonnummer: 010 228 48 44
Webbplats: www.ri.se