Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön och coronaviruset

Här hittar du tips, mallar och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet i samband med det nya coronaviruset.

Checklistor att använda 

Under coronakrisen behöver riskbedömningar göras oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. Prevent har tagit fram checklistan Corona och covid-19 som innehåller frågor om smittrisker, men även om hur arbetsgivaren kan hantera frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro. Checklistan hjälper er att identifiera risker i arbetsmiljön och kan användas av alla verksamheter, och det är bra om chef och skyddsombud går igenom checklistan tillsammans. 

Till checklistan Corona och covid-19» 

Det finns också en checklista om smittrisker för verksamheter som normalt utsätts för smittrisker, AFS 2018:4.
Till checklista Smittrisker»

Riskbedöm och skapa handlingsplan

När ni har identifierat riskerna behöver ni bedöma hur allvarliga de är och skapa en handlingsplan med åtgärder. Använd gärna Prevents mall. Den kan sedan användas för att följa upp om åtgärderna har fungerat.

Läs mer om riskbedömning»
Mall för riskbedömning och handlingsplan»
Exempel på riskbedömning och handlingsplan»

Arbete hemifrån

För att minska risken för smittspridning arbetar många hemifrån. Ergonomin, det sociala samspelet och balansen mellan jobb och fritid är delar som kanske extra tydligt påverkas. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men de anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. 

Checklistor, tips och råd»

Krishantering

Det behövs en plan för hur organisationen ska hantera kriser. Här hittar du bland annat exempel på krisplan och rutin vid anställds död. Det finns också en checklista om rutiner för krishantering.

Mer om krissituationer och corona»
Till checklistan Krishantering på arbetsplatsen»

Oro och krisstöd

Att fånga upp medarbetarnas oro är en viktig del av ledarskapet. Därför är det bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro. 

Mer om krisstöd»

Skyddsutrustning

Det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning som ligger som grund för vilken skyddsutrustning som ska användas både i coronatider och annars. 

Mer om skyddsutrustning och corona»

Anmäl allvarliga coronahändelser

Om en arbetstagare utsätts för allmänfarlig sjukdom, till exempel covid-19, ska det anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Detta gäller om arbetstagaren exponerats eller smittats i arbetet, om arbetstagaren vanligtvis utsätts för smitta i arbetet och om det förebyggande arbetet har brustit.

Anmäl arbetsskada»

Arbetsbelastning och arbetsklimat

Coronakrisen har ökat arbetsbelastningen och stressen inom delar av arbetslivet, till exempel vården. Hög arbetsbelastning, såväl psykisk som fysisk, ökar behovet av vila och återhämtning. Här finns information om arbetsbelastning och även om andra delar inom det organisatoriska och sociala området, till exempel ledarskap, stöd, kränkningar och hotfulla situationer.

Mer om arbetsbelastning och arbetsklimat»

Inför återgången till arbetsplatsen

När det börjar bli dags att återgå till arbetsplatsen igen för de som distansarbetat finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans. Här har vi samlat några punkter att ha som underlag.

Bra att tänka på inför återgången»

Vaccination på arbetsplatser

För att hjälpa verksamheter som planerar att erbjuda sina anställda vaccinering mot coronaviruset på eller i anslutning till arbetsplatsen finns här vägledningen Vaccination på arbetsplatser. Där finns information som är bra att tänka på inför och under vaccinering samt en checklista.

Vaccination på arbetsplatser»