Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön och nya coronaviruset

Tvätta händerna

Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronavirusets spridning. Myndigheternas rekommendationer uppdateras ständigt, och företagen måste vara beredda att förändra sina egna riktlinjer och rutiner med kort varsel. Här hittar du tips, mallar och checklistor som hjälper er i arbetsmiljöarbetet. 

Checklistor för att undersöka smitta, distansarbete, oro, kommunikation osv

Att det är viktigt med riskbedömningar i arbetslivet blir extra tydligt just nu. Företag och organisationer ska alltid undersöka arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns och hur de kan undvikas. Under coronakrisen behöver riskbedömningarna göras oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. Prevent har tagit fram checklistan Corona och covid-19 som innehåller frågor om smittrisker, men även om hur arbetsgivaren hanterar frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro. Det är lämpligt att chef och skyddsombud går igenom checklistan tillsammans. 

Till checklistan Corona och covid-19 (kan användas av alla verksamheter)

Det finns också en checklista om smittrisker för verksamheter som normalt utsätts för smittrisker, AFS 2018:4. 

Till checklista Smittrisker (för verksamheter som normalt utsätts för smittrisker, AFS 2018:4)

Mer om smittrisker

Riskbedöm och skapa handlingsplan

När ni gått igenom checklistan fortsätter arbetet med att bedöma riskerna och skriva handlingsplan. Använd gärna Prevents riskbedömningsmall där man kan dokumentera hur riskerna ska åtgärdas, av vem och när. Sedan kan man använda det underlaget för att följa upp så att åtgärderna har fungerat.

Mer om riskbedömning
Mall för riskbedömning och handlingsplan
Exempel på riskbedömning och handlingsplan

Distansarbete

För att minska risken för smittspridning har myndigheterna uppmanat att så många som möjligt i vissa delar av landet ska arbeta hemifrån. Det ställer stora krav både på arbetsgivaren och de anställda. Ergonomin, det sociala samspelet och balansen mellan jobb och fritid är de delar som kanske extra tydligt påverkas. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men de anställda ska delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. 

Mer om distansarbete

Oro

Hos de flesta människor finns en oro antingen för att bli smittade, för att någon anhörig ska drabbas, för förändrade arbetsuppgifter, för att bli av med jobbet eller för samhällets eller den egna ekonomin. Att fånga upp medarbetarnas oro är en viktig del av ledarskapet. Därför är det bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro. Behovet av information är stort i kristider, och här kan arbetsgivaren göra en viktig insats.

Prevent har övningar för att hantera oro på arbetsplatsen. De finns på webbplatsen Hantera hat och hot på redaktionen. Du hittar övningarna Stödtrappan och Inventera stabilisatorer längst ner på sidan Övningar och verktyg.

Till sidan Övningar och verktyg

Artiklar från Arbetsliv