Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Framtidens truck – ergonomisk, elektronisk och energisnål

Framtidens truck har fler elektroniska system under skalet och förarhytten är mer ergonomisk. Dessutom blir trucken mer energisnål, tror ledande trucktillverkare.

Carl Axel Sundström har arbetat med trucksäkerhet på Arbetsmiljöverket i många år. Inrapporteringen av truckolyckor till verket har gett en bra bild av hur och varför olyckor inträffar. Denna kunskap används i dag när nya standarder för framtidens truckar utvecklas.

– Ett exempel är motviktstruckar, som har en tendens att tippa om föraren kör med lasten högt och svänger. Man ska inte köra på det sättet, men det sker ändå, och då blir det lätt en olycka. Nu är en ny standard på gång för stabilitet under körning. Elektroniska styrsystem är en av de tekniska lösningarna, berättar Carl Axel Sundström.

Förarergonomi

Utveckling sker även av styrsystem som automatiskt sänker truckens hastighet i kurvor. Förarergonomi är ett annat område, där tillverkarna tar lärdom av förslitningsskador bland truckförare.

– Ett exempel är stolar som fälls bakåt när truckföraren tittar uppåt. I sidsittande truckar, där föraren sitter på tvärs mot färdriktningen, har vi en förskjutning av förarstolen så att man inte behöver vrida lika mycket på huvudet. Andra trender är kamera och skärm som hjälpmedel när föraren ska sätta in gods på rätt ställe högt upp i ett pallställ, med elektronisk styrning för att komma på rätt nivå.

Även Lars Brofjord på trucktillverkaren Toyota nämner stabilisering av motviktstruckar som en viktig satsning inför framtiden.

– Det kommer också elektroniska säkerhetssystem som kan spärra obehöriga från att köra trucken. Andra system varnar om trucken överlastas eller om tyngdpunkten är fel. Systemen kan registrera körningen under en hel arbetsdag, så att det går att följa var trucken varit och hur den har körts.

Backsensor

Toyota har även tittat på möjligheterna att sätta in någon form av backsensor i truckar.

– Med de förhållanden som finns på arbetsplatserna, skulle en backsensor av det slag som finns i en personbil tuta hela tiden. Men vi undersöker möjligheten att sätta in en sensor som varnar om det finns en levande människa bakom trucken.

De senaste åren har arbete pågått för att utveckla en gemensam truckstandard för hela världen. Det har inte nått ända fram – vissa skillnader i truckarna utformning kommer att kvarstå mellan USA, Europa och Asien.

– Grunden är att hanteringssättet av trucken i princip bör vara likadan som i en bil, det vill säga du styr med händerna och reglerar hastigheten med fötterna. Även om en truckförare byter maskin, ska han eller hon känna igen sig i hur den manövreras.

Dataterminaler

Ergonomin i truckarna utvecklas hela tiden, understryker Lars Brofjord, och nämner att det kommer fler möjligheter att ställa in förarhytten efter individen. Det blir mer förarkomfort, men också fler dataterminaler i truckarna, exempelvis för ta emot plockorder.

– En truck ska vara ett litet och smidigt kraftpaket. Förarutrymmet är begränsat och sikten ofta begränsad på grund av stativ och annat. Vi tittar även på små detaljer för att förbättra sikten, som att vinkla ett järn några grader. Det är också en del av förarergonomin.

Göran Rehn på truckföretaget Atlet tror liksom Lars Brofjord på en fortsatt stark utveckling av elektroniska styrsystem i truckar. 

– Tekniken ger oss många möjligheter i dag, och jag tror att framtidens truckar kommer att vara allt mer kundanpassade. Man kan till exempel sätta in dataterminaler och stativ för scanning, så att föraren inte ska behöva hoppa i och ur trucken för att handscanna, säger han.

– Det blir allt viktigare att säljare och kunder har en bra dialog för att se till att de truckar som beställs verkligen blir rätt för uppgiften. Om man bara tar det billigaste alternativet får man räkna med att det sedan för med sig andra kostnader, till exempel skador på grund av dålig ergonomi.

Fokus på energiförbrukning

Göran Rehn tror också att framtidens truckar blir mer energisnåla.

– Det blir allt starkare fokus på elförbrukning i dag, och därmed också på vad det kostar att ladda och köra truck. Det blir då också allt viktigare att lära föraren att ladda och köra energisnålt.

Även om det kommer många spännande truckmodeller framöver, kommer alla företag inte att skaffa nytt.

– Vi får inte glömma bort att det finns många gamla modeller kvar, och många av dem har inte en bra förarergonomi. Ska man ha kvar de gamla truckarna, tycker jag också att man ska satsa på bra träningsprogram framtagna av sjukgymnast, för att motverka förslitningsskador.