Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Erik lär ut om säker högtrycksspolning

Nu lanserar Prevent en kostnadsfri webbutbildning och checklista för alla som jobbar med högtrycksspolning. Med filmer, interaktiva kunskapsavsnitt och humor ska Arbeta säkert med höga tryck bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Att arbeta med högtrycksspolning kan ge förslitnings- och vibrationsskador, men även livshotande skador om en felriktad vattenstråle går rakt genom en kroppsdel och förstör vävnader. Erik Ekstrand, känd från humorduon Erik och Mackan, guidar användaren genom Prevents webbutbildning Arbeta säkert med höga tryck och berättar om risker med jobbet, god ergonomi och rätt skyddsutrustning.

– Utbildningen tar också upp hur man skapar en bra anda på arbetsplatsen och vad som gör en bra arbetsmiljö i stort. Filmerna har mycket humor. De är bra även för den som inte är van att sitta på skolbänken, säger Amanda Wolgast, projektledare för webbutbildningen. 

Mats Norrbom, säkerhetsrådgivare på Veolia har varit sakkunnig i projektet. Han hoppas att den nya utbildningen ska göra att fler får upp ögonen för hur viktigt det är att tänka på säkerheten när man jobbar med höga tryck.

– Även om tekniken och skyddsutrustningen blivit bättre måste vi få upp medvetenheten hos dem som jobbar. Man måste tänka efter före. De olyckor som händer har nästan alltid med personligt beteende eller val av utrustning att göra, säger han. 

Webbutbildningen Arbeta säkert med höga tryck har tagits fram i samverkan mellan Fastighetsanställdas Förbund, Saneringsföretagens riksförbund och Almega.

Carin Hedström

Checklistor