Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Synergonomi

Att se dåligt när man arbetar kan leda till värk i kroppen för att man spänner sig och kisar. Kanske måste man sträcka på sig för att slippa bländas eller för att komma närmare, vilket leder till att kroppen belastas fel. Dåliga synförhållanden ökar också risken för olyckor både på grund av trötthet och för att man inte uppfattar faromoment i tid. Är ljuset bra mår man bättre och jobbar mer effektivt.

Synen står för 80 procent av människans sinnesintryck och goda synförhållanden har större betydelse i arbetet än man kanske tror. Med stigande ålder ökar behovet av ljus för att se bra. En 50-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 20-åring.

Många faktorer påverkar synförhållandena på en arbetsplats. De kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser. För att få en helhetsbild är det viktigt att tänka på att de olika faktorerna samverkar med varandra på olika sätt. God synergonomi handlar om att skapa goda förhållanden för att motverka besvär och risken för fel eller olyckor. Ofta krävs det inte så stora åtgärder för att förbättra synförhållandena avsevärt.

Artiklar från Arbetsliv