Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ergonomi

En bra arbetsmiljö omfattar också god ergonomi. Ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär.  

Människans kropp är gjord för rörelse. Kroppen behöver en blandning av rörelse, belastning och återhämtning. Men utvecklingen har gjort att människan tillbringar en stor del av sin tid sittande.  

När kroppen belastas sker det ofta ensidigt och monotont. Människan behöver omväxling och variation för att må bra. Det är viktigt att komma ihåg när man utformar arbetsplatser och arbetsuppgifter. Kroppen är ständigt utsatt för belastning och därför behöver belastningen varieras över tiden. En dålig arbetsmiljö kan inte kompenseras genom att individen tränar styrka och kondition.  

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler, leder, senor, brosk och skelett. Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, verktyg, hur arbetet organiseras samt psykologiska och sociala förhållanden i arbetet. I skriften Ergonomi på rätt sätt - så här gör du, har du ett verktyg som hjälper dig att bedöma vilka förhållanden i arbetet som kan orsaka belastningsskador. Här på sidan finns hjälpdokument från skriften.

Regelbanken – Prevent

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2016-05-16 Fler sitter mycket på jobbet
Publicerad 2016-05-11 Uppmuntrande mejl fick fler att stå
Publicerad 2016-03-22 Ny app mäter armbelastning