Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utbildning för bättre arbetsklimat

Under utbildningen Utveckla arbetsklimatet sätts den psykosociala arbetsmiljön i fokus och deltagarna får lära sig en arbetsprocess för att undersöka och utveckla arbetsklimatet i arbetsgruppen. Här kan du ta del av reflektioner från det ett utbildningstillfälle.

Deltagarna i utbildningen Utveckla arbetsklimatet går under kursdagen igenom hela processen från planering och undersökning till tolkning av resultat, handlingsplan och genomförande av åtgärder.

– Det är en fördjupningskurs i psykosociala arbetsmiljöfrågor som utgår från Prevents material Arbetsklimat och man får stifta bekantskap med en metod som chefer och medarbetare kan använda i samverkan, berättar utbildaren Göran Härngren.

Flera av deltagarna jobbar själva med att utbilda i arbetsmiljöfrågor. En av dem är Ulf Svärd som arbetar med uppdragsverksamhet inom ABF Skåne och även är skyddsombud.

– Ja, det här är frågor som jag jobbar med och följer. Hittills har kursen gett mycket bekräftelse på att det finns många beröringspunkter med hur vi arbetar. Att ha en kommunikationsmodell med sig gör att man har något att förhålla sig till när man pratar om dessa frågor.

Två andra deltagare är Parivash Gunnerfält och Sari Claug, avdelningschef respektive sektionschef inom Octopharma AB. De tycker båda att arbetsklimatet är ett viktigt område.

– Det här är ett otroligt intressant och högaktuellt ämne, säger Sari Claug.

– Det har varit både kul och intressant att få lära sig en metod. Jag tycker också att vi fått bekräftat att vi jobbar på rätt sätt i dag, i alla fall till 80 procent, säger Parivash Gunnerfält.

Petter Jansson arbetar på arbetsmiljöavdelningen på Sandvik Materials Technology där man även tar fram arbetsmiljöutbildningar för företaget.

– Det är intressant att få vara med här och se om dagen kan ge några nya infallsvinklar och tips på hur vi kan förbättra vår utbildning och hjälpa chefer och skyddsombud, säger han.

För honom var kursen också ett tillfälle att lära sig mer om olika frågor inom arbetsmiljöområdet.

– Jag är tekniker från början och har jobbat mycket med "hårda" frågor som utrustning och liknande. Men jag har känt att jag vill lära mig mer, säger Petter Jansson.

Under dagen varvades teori med grupparbeten och diskussioner.

– Det ger ett utbyte i att diskutera och få lyssna på andra hur de arbetar, säger Ulf Svärd.

– Alla deltagare har varit väldigt öppna och delat med sig och det gör att man får med sig mycket härifrån, säger Parivash Gunnerfält.

Anita Gullberg

Utveckla arbetsklimatet