Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips vid introduktion

Introduktionen spelar en väsentlig roll för hur den nyanställde uppfattar sin nya arbetsmiljö.

Det är bra om den nya arbetsplatsen i god tid planerar för hur introduktionen ska läggas upp och utse en fadder, mentor eller någon annan som har huvudansvaret för den nyanställda.

Ställ i ordning arbetsplatsen och ordna praktiska saker som nycklar, postfack, passerkort och eventuella IT-verktyg.

Första dagen
  • Ta emot den nyanställde i dörren, hälsa välkommen och gå igenom introduktionsprogrammet.
  • Presentera den nya medarbetaren för de närmaste arbetskamraterna och visa runt i lokalerna.
  • Gå igenom praktiska frågor som till exempel arbetstider, nycklar och larm.
  • Låt den nyanställde få prova på sina första arbetsuppgifter efter instruktioner och under handledning.
Första veckan
  • Varva nya arbetsuppgifter med information om arbetsplatsen och om arbetsmiljö, säkerhet, sekretess med mera.
  • Låt den nyanställde få träffa chefer, skyddsombud och andra fackliga företrädare. Informera om företagets verksamhet, mål och visioner.  
Första månaden
  • Ge fortsatt introduktion i arbetsuppgifterna.
  • Presentera den nyanställde för andra delar av företaget.
  • Informera om policyer, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald etcetera.  
Efter 2–6 månader

Genomför medarbetarsamtal inklusive uppföljning av introduktionen.  

Övrigt

Ge en så realistisk bild som möjligt av företaget och det aktuella jobbet redan under rekryteringsprocessen. Var tydlig med hur företaget ser på sin verksamhet, men även med hur arbetskamrater bemöter varandra och hur man ser på relationer med kunder och andra externa kontakter.

Skapa trygghet och tydlighet genom att ha en ärlig, rak och öppen dialog om den nyanställdes uppgifter och vad som förväntas.

Tänk på att ingen människa kan ta in hur mycket ny information som helst.


Externa länkar
Unga i Arbetslivet (Arbetsmiljöverket)