Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Balansguiden

Balansguiden är en kostnadsfri guide som ska vara ett stöd för att själv fundera över och tillsammans diskutera hur arbetsdagen ser ut.

Balansguiden för alla

Balansguiden bygger på fem filmer från dagens flexibla arbetsliv. Varje film följs av beskrivningar och frågeställningar som kan hjälpa dig att fundera över hur just din situation ser ut och vad du kan göra för att skapa en bättre balans mellan ditt arbetsliv och privatliv.

Balansguiden för chefer

Chefsdelen fokuserar på dig som chef och ditt arbete med frågor relaterade till det flexibla arbetslivet. Med hjälp ett utskick kan du ta reda på hur arbetsgruppen har det i dag, och använda det som underlag för att tillsammans diskutera fram vad ni vill förbättra och hur det ska gå till. Här finns även ett verktyg för att följa upp hur de förbättringsförslag man kommit överens om fungerar över tid.