Du är inte inloggad. För att kunna spara och skriva ut guiden krävs inloggning.

1. Farosymboler

Använder eller hanterar ni på er arbetsplats några kemiska produkter eller kemiska ämnen som är märkta med faropiktogram eller de äldre farosymbolerna i orange färg (dvs innehåller farliga ämnen)?

Faropiktogram

                           

Farosymboler

                 


Svarsalternativ 

Faropiktogram och farosymboler

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker handlar om vilka rutiner som ska finnas i företag som arbetar med farliga ämnen. Farliga ämnen är bl.a. de ämnen som är märkta med faropiktogram eller de äldre orangefärgade farosymbolerna.